Annons

Annons

Annons

Politikernärvaron hög i alla tre fullmäktige

I Norberg har SD och M slut på ersättare efter politikeravhopp. Åtta politiker i Fagersta och sju i Skinnskatteberg har full närvaro i fullmäktige efter halva mandatperioden.

Norra länsdelen. Moderaterna i Norberg satsade ungt i valet 2014 och fick två platser i kommunfullmäktige – men efter två respektive fyra möten var Timmy Lundmark och Mikael Bolinder borta.

– Jag kom in som ordinarie ledamot efter Mikael Bolinder och tycker det är trevligt att jobba politiskt, säger Mats Johansson (M).

Spelar det någon roll att gå på fullmäktige?– Absolut. Och vi moderater i Norberg ska bättra oss. Vi tar uppdragen absolut på allvar, sedan har vi olika jobbsituationer. Min kollega Ulf Segerbo jobbar till exempel i Uppsala, men försöker närvara, säger Johansson.

Från SD har Andreas Härkänen hoppat av efter tre möten. Peter Bergendahl och Anders Brunnberg blev valda på SD-mandat utan att någonsin dyka upp.M och SD går in i andra halvan av mandatperioden utan ersättare.1:e vice ordförande Lisa Bäckmans (V) och Marie-Louise Murrays (L) något skrala närvaro förklaras med ”svårt att gå ifrån jobbet”. Och Eva Pålsson (S) kan oftast inte närvara på grund av sjukskrivning.

Annons

Annons

I Norberg har fyra politiker imponerande närvarostatistik, alla 17 möten: ordförande Sten Nordström (S), Olle Rahm (S), Fredrik Johansson (V) och Lars Persson (PFNF).I Fagersta är politiska avhoppen än fler. Bland de fem SD-ledamöter som invaldes för två år sedan avled Björn Hammarbäck. SD:s avhopp har sedan varit: Victoria Turunen, Kennet Jansson, Patrik Lempeä, Klaus Heydeck, Johan Henriksson och Johannes Callander.Också i (V) har avhopp skett. Mariana Esterblom, Pia Boiardt, Ann-Christine Andersson, och Adnan Abou-Chakra är inte kvar i fullmäktige. Även Tony Westberg (M) avsäger sig alla uppdrag.

Partiet för Norbergs framtid. Lars Persson har deltagit i alla kommunfullmäktigemöten som varit i Norbergs kommun senaste mandatperioden.

Åtta Fagerstapolitiker har full närvaro på 17 fullmäktige: Niclas Bergström (S), Gunilla Sundberg (S), Ola Wahlsten (S), Tova Eldstål (S), Rikard Eriksson (S), Anita Lilja-Stenholm (L), Teemu Sulin (V) och Shiro Biranwand (V).I Skinnskatteberg blev det politisk kris direkt efter valet. Nu styr (L) och fullmäktigeskolk är ovanligt.

Niclas Bergström har full närvaro i kommunfullmäktige

Av alla tolv möten har Ewa Olsson Bergstedt (L), Jan Lejon (L), Susanne Karlsson (L), Vanja Leneklint (L), Elisabeth Åberg (L), Lena Lovén Rolén (S) och Klaus Jesse (S) full närvaro. 15 ledamöter har bara missat ett eller två möten.Sämre i SD där Perti Ojala uteblivit hälften av mötena. I år har SD bara närvarat en gång genom Johan Håden.

Annons

Annons

En som tappat gnistan är Tommy Sunvisson (S) som ser annorlunda på sin politikerroll i opposition:– Jag brukar titta på dagordningen om det är något intressant ... Ställer givetvis upp ifall någon fattas, säger han.

Närvaron i tre kommuners fullmäktige vid halva mandatperioden

Fagersta har första två åren efter valet 2014 hållit 17 kommunfullmäktige. Ledamöter som deltagit i alla: Niclas Bergström (S), Gunilla Sundberg (S), Ola Wahlsten (S), Tova Eldstål (S), Rikard Eriksson (S),Teemu Sulin (V), Anita Lilja-Stenholm (L). Deltagit allra minst: Mariana Esterblom (V) ett möte, Robert Berggren (S) tre, Victoria Turunen (SD) sex, Tony Westberg (M) åtta möten.

Norberg har första två åren efter valet 2014 hållit 17 kommunfullmäktige:Deltagit i alla: Sten Nordström (S), Olle Rahm (S), Fredrik Johansson (V) och Lars Persson (PNF, Partiet för Norbergs Framtid). Deltagit allra minst: Peter Bergendahl (SD) inget, Anders Brunnberg (SD) inget, Timmy Lundmark (M) två, Mattias Björlestrand (C) två, Eva Pålsson (S) två, Andreas Härkänen (SD) tre, Runo Andersson (PFNF) fem, Björn Larsson Björnberg (S) sex. Marie-Louise Murray (L) sex.

Skinnskatteberg har hållit tolv fullmäktige vid halvtid:Deltagit i alla: Ewa Olsson Bergstedt (L), Jan Lejon (L), Susanne Karlsson (L), Vanja Leneklint (L), Elisabeth Åberg (L), Lena Lovén Rolén (S). Klaus Jesse (S).Deltagit allra minst i Skinnskattebergs fullmäktige: Tommy Sunvisson (S) två möten, Kristina Ohrmér Jansson (S) fem, Perti Ojala (SD) sex, Ulf Forsberg (S) sju, Helena Cederberg (V) åtta och Sheila Imamovic Skog åtta.


Boo Ericsson

023-935 40
boo.ericsson@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan