Annons

Annons

Annons

Färna-Gunnilbo

Färnaområdet får skyddsstatus som friluftsområde av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har beslutat att Färnaområdet blir ett riksintresse för friluftsliv - och får ökat skydd mot exploatering.

Trummelsberg (Arkivfoto)

Områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors vistelse ute i naturen. De får inget absolut skydd, men friluftsvärdet ska prioriteras högt i dessa områden när frågor om markanvändning avgörs, till exempel i samband med att kommunerna tar fram nya översikts- och detaljplaner.

Annons

Annons

Färnaområdet beskrivs som blockrika skogsmarker som genomkorsas av sjöar och åar. Här finns även stora myrar som bitvis har en vildmarkskaraktär.

Sveaskogs ekopark Färna utgör en stor del av riksintresset med naturreservaten Stora Flyten och Utterdalen med leder och stigar och goda parkeringsmöjligheter som bidrar till att området är lättillgängligt för besökare.

Exempel på sånt som kan skada områdets värden är en omfattande exploatering av till exempel bostadsområden, större industrianläggningar eller verksamheter som riskerar att negativt påverka vattenkvaliteten. Även nya telemaster, kraftledningar och vindkraftverk inkluderas - liksom storskaliga skogsavverkningar.

Ett gott underhåll för att undvika förfall och tillgänglighet till leder eller de historiska miljöerna vid Färna och Trummelsberg poängteras också.

Länets riksintressen

Länets nya riksintressen omfattar nu även Svartådalen och Salakalken. Svartådalen längs Svartån är rikt på översvämningsmarker, myrar och mindre fågelsjöar. Framförallt fågelrikedomen lockar besökare hit. Salakalken ligger i direkt anslutning till Sala tätort med många ovanliga växter och kanske framförallt Sala Silvergruva.

Alla de tolv områden som Länsstyrelsen föreslagit som rikrintressen är nu är beslutade. Förslagen togs fram under 2013 i samverkan med länets kommuner.

Annons

Riksintressen för friluftsliv i Västmanlands län


Björn Nylund

0223-466 22
bjorn.nylund@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan