Annons

Annons

Annons

Annons

Länets politiker är för dåliga på dialog med företag

Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv.

Bild: Magnus Westberg

Annons

I en insändare den 5/6 undertecknad Åsa Eriksson, Karl Hedin och Carl-Magnus Sundberg upplever de att Svenskt Näringsliv ger en missvisande och onödigt negativ bild av Västmanlands län. Bakgrunden till det är en kommentar gällande de nya enkätsvar från företagare om företagsklimatet i länets kommuner som släpptes den 22 maj. Tyvärr visar Svenskt Näringslivs mätning ännu en gång att Västmanlands företagare ser en stor förbättringspotential inom en rad områden som påverkar hur det är att driva företag i länets kommuner.

Annons

Det är självklart mycket välkommet att såväl företagare som politiker engagerar sig i de här frågorna. Över hela länet behöver fler människor få ökad förståelse för vikten av ett förbättrat företagsklimat. De privata företagen i Västmanlands län sysselsätter över 80 000 personer vilket varje år ger skatteintäkter som motsvarar finansieringen av 33 000 sjuksköterskor. För att vi även i framtiden ska kunna finansiera vår gemensamma välfärd är det helt avgörande att det fortsätter växa fram framgångsrika och växande företag i länet. Och då är ett förbättrat företagsklimat helt avgörande.

Annons

Vi på Svenskt Näringsliv är precis som Åsa Eriksson, Karl Hedin och Carl-Magnus Sundberg övertygade om att ökat samarbete och förbättrad dialog kring frågor som rör företagsklimatet är av största vikt för länets framtid. I årets enkät om företagsklimatet har även kommunpolitiker fått svara på samma frågor som företagen. Det är särskilt bekymrande att den enskilda enkätfråga där företagens och politikernas betyg skiljer sig mest i Västmanland är just dialogen mellan företag och kommunledning. Där anser politikerna i länet att det fungerar bra medan företagen ger ett underkänt betyg. När företagen i Västmanland får kryssa i den viktigaste åtgärden för att förbättra företagsklimatet hamnar svarsalternativet ”Bättre dialog mellan kommunen och företagen” i topp.

Det svarsalternativet kommer först på sjätte plats när vi ber politikerna i länet göra en liknande rangordning. Storleken på det egna företaget spelar tyvärr också roll på företagens betyg. Företag i Västmanland med 50-100 anställda ger ett genomsnittligt betyg på företagsklimatet över Sverigesnittet medan företag med 1-5 anställda ger ett betyg under Sverigesnittet.

Annons

Under flera år har Svenskt Näringsliv också sammanställt UC AB:s statistik gällande företagsamheten i Sveriges län och kommuner, under flera år har också Västmanlands företagsamhet varit en av Sveriges lägsta för att de senaste två åren innehaft bottenpositionen – endast 9.6 procent av befolkningen i länet driver företag vilket kan jämföras med Sverigesnittet på 12,3 procent. Det finns även ett tydligt samband mellan en hög företagsamhet och en låg arbetslöshet. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att samtliga kommuner i länet utom Surahammar haren högre arbetslöshet än Sverigesnittet.

Annons

Det är helt avgörande förlänets framtid att politiker och tjänstemän i Västmanlands kommuner är medvetna om de här problemen och av just denna anledning fortsätter Svenskt Näringsliv att år efter år mäta företagsklimatet och beskriva i media vad undersökningenvisar. Vi kommer mer än gärna med positiva budskap - ett exempel från årets mätning är Skinnskattebergs kommun som förbättrade snittbetyget från företagen till det högsta på nästan tio år. Även Hallstahammars betyg från företagen ligger en bra bit över snittet för länet. Därför är det viktigt att politikeroch tjänstemän regelbundet träffas över kommungränserna och berättar vad manhar gjort för att förbättra företagsklimatet och lär av varandra. Hur vi tillsammans ska göra det enklare för fler människor att våga satsa och drivaföretag i länet borde vara frågan som står överst på dagordningen – inte vilken bild Svenskt Näringsliv ger.

Vi kommer också under året delta och bjuda in till samtals- och dialogmöten om företagsklimatet mellan företagare och politiker. Ett gott företagsklimat gynnar hela länet!

En dag hoppas vi kunna beskriva Västmanland som ett län där såväl företagsklimatet som företagsamheten spirar. Men det är inte så verkligheten ser ut och att blunda för problemen kommer varken skapa bättre företagsklimat eller ge en ljusare bild av länet.

Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv


fagersta-posten.se/insandare

insandare@fagersta-posten.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan