Annons

Annons

Annons

Annons

Kommunen saknar rätt att bygga på hembygdsföreningens mark

Ett nytt besökscentrum planeras. Illustration: Bornstein Lyckefors

Annons

Den 8 december publicerade FP en bild på Kokillen – en konstruerad, ej rättvisande panoramabild. Entrén hamnar två meter från parkeringen, hela den öppna gräsytan försvinner. Då styrelsen enhälligt tackade nej till placeringen med motiveringen att det inte finns en lämplig plats inom området där vi har nyttjanderätt, sökte man alternativa lösningar.

Styrelsen protesterade även när kommunen föreslog området framför magasinet där vi har vår allra finaste utsikt och en stor blomplantering. Det är en turistattraktion som vi inte vill avvara.

Ny bygglovsansökan visar nu den runda 70 kvm stora Kokillen mitt i blomsterlandet med en 13 meter lång påbyggnad i svart plåt som löper mot södra herrgårdsflygeln. Byggkroppen, 160 kvm, 23 meter lång, sträcker sig från vägen (ned mot hamnen) och slutar i höjd med soprummet norr om magasinet.

Annons

Annons

I ett tidigt skede kontaktade vi tre olika experter som synade nyttjanderättsavtalet mellan kommunen och hembygdsföreningen. Alla gav samma besked. En av de tillfrågade är Västmanlands hembygdsförbunds expert i avtalsfrågor, ett före detta hovrättsråd, han om någon bör väl kunna tolka avtal. Han skriver: ”... eftersom det i avtalet inte finns inskrivet att kommunen har rätt att bygga på området så kan de inte göra detta” och ”en som upplåtit nyttjanderätt åt annan får naturligtvis inte använda det upplåtna för egen räkning om det inte finns bestämt härom i nyttjanderättsavtalet,eller särskild ny överenskommelse. Ex behöver den som hyr en lägenhet inte tåla att hyresvärden vill ställa in en soffa i lägenheten. Och den som hyr en villa med tomt behöver inte tåla att fastighetsägaren ställer sin bil på tomten, om ägaren inte i avtalet förbehållit sig en parkeringsplats”

Vidare: ”I det gällande nyttjanderättsavtalet finns inget förbehåll av kommunen om att få uppföra någon byggnad. Kommunen har inte rätt att mot föreningens vilja uppföra byggnader på de upplåtna områdena. Om kommunen ändå gör så, har föreningen rätt att med hjälp av kronofogde och tingsrätt få byggnaden avlägsnad. Detta är rättsläget.”

Att ta ärendet till den nivån är inget vi önskar.

Hembygdsområdet omfattar betydligt mer yta än det område som vi disponerar, varför inte titta närmare på herrgårdsparken?

Annons

Vem äger hembygdsgården?

Det är inte kommunen. Alla rödfärgade byggnader äger hembygdsföreningens närmare 900 medlemmar. Ställ frågan till dem! Eller fråga de privatpersoner och företag som under åren har sponsrat med gåvor och tjänster för att hembygdsgården ska bli det den är idag – och, alla andra fagerstabor som är så stolta och engagerade i hembygdsgården, vad tycker ni?

Vi ser fram emot fortsatta konstruktiva diskussioner som kommer att utmynna i något som är positivt för alla.

Fagersta-Västanfors hembygdsförenings styrelse gm

Rita Södergård

Annons

Annons

Till toppen av sidan