Annons

Annons

Annons

Annons

Hemtjänst-karusell i Norberg kostar miljoner

Bild: TT

Annons

De etablerade partierna i Norberg har fortsatt på den inslagna vägen att inte svara på några frågor i media. Detta oavsett om det är privatpersoner eller partier. Eftersom detta har pågått under lång tid antar vi Demokrater, att det är resultatet av en avsiktlig strategi som makten tillämpar för att slippa stå till svars för de beslut man fattat i kommunen.

En fråga vi nu vill ha svar på är hur turerna gått kring miljonkarusellen i hemtjänsten.

Vi vill förtydliga att artikeln inte är avsett som något påhopp på personalen eller deras arbetsmiljö. Vi har förståelse för att hemtjänstens personal har en tung arbetsbörda och är väl värda allt stöd de kan få. Vår debattartikel fokuserar däremot på det som beslutats och utförts av den politiska ledningen i samverkan med ledningskontoret. För oss ser det ut som ett riktigt slöseri med skattemedel som borde kunna använts på ett bättre sätt.

Annons

Annons

Ett av Socialdemokraternas vallöften 2014 var att kommunen skulle erbjuda de som jobbar deltid möjlighet att gå upp till heltid. Så skedde också. Vällovligt kan man tycka men vad gör man när det visar sig att de anställda inte orkar med att jobba heltid. För hemtjänsten resulterade det i att sjukfrånvaron fördubblades från 2015 till 2016. Arbetsmiljön ser också ut att bli klart sämre än tidigare.

Vi har sökt men inte funnit någon utredning som visar på orsaken till att sjukfrånvaron inom hemtjänsten fördubblades under så kort tid. Eftersom den enda strukturella skillnaden var att deltid blev heltid så tolkar vi det som att personalen faktiskt inte orkar med att jobba heltid. Vid närmare eftertanke skulle personalens arbetssituation utretts innan man fattar ett beslut som är så omfattande och som visar sig få motsatt effekt mot vad man tänkt sig.

Vad gör politikerna när detta uppdagas? Jo, ett nytt projekt sätts i sjön där heltid minskas till deltid för den aktuella personalgruppen. De som jobbar 8 timmar får nu jobba 6 timmar. Resultat – ett fiasko som kostade kommunen 5-6 miljoner och ett mänskligt lidande.

Sammanfattning:

Norbergs kommun startar med ett bristfälligt underlag ett arbetsmiljöprojekt som också sammanfaller med Socialdemokraternas vallöfte om heltid i hemtjänsten. Resultatet blir ett fiasko eftersom det leder till att arbetsmiljön försämras och sjukfrånvaron i hemtjänsten fördubblas.

Annons

För att motverka detta startar tjänstemännen, på initiativ från Vänsterpartiet ett projekt där de som gått upp i heltid nu kan gå ner i deltid med bibehållen heltidslön. Kostnad 3,5 miljoner på 3 år. Nu finns inte här heller några stabila underlag som visar att det fungerar. Resultatet av denna lekstuga eller experiment som politikerna i Norberg påbörjade kommer sannolikt generera en nota på 5-7 miljoner.

Vinnarna i den här miljonkarusellen blev de som gick upp i heltid och nu får jobba sex timmar men med 8 timmars lön. De grundläggande problemen inom hemtjänsten har inte åtgärdats.

Man kan tro att man bor i Grönköping…

Christer Filipsson

Lennart Skansfors

Tommy Westling

John Ellard

Erika Westling

Stefan Holm

Anders Brunnberg

Demokraterna i Norberg

Annons

Annons

Till toppen av sidan