Annons

Annons

Annons

S och V tog inte varningar på allvar

Skribenterna tror inte på något skolmirakel i Norberg (bilden från annan ort).

Bild: TT

Annons

Svar till Johanna Odö och Tove Winqvist. Det går inte undgå att känna desperationen hos Socialdemokraterna när vi läser partiets debattinlägg i FP den 20 juli. Efter en försommar där kommunalrådet fått utstå kritik över hur partiet styrt eller inte styrt över skolorna i Norberg har hon nu likt en cirkusartist plockat fram ett mirakel ur sin hatt. Skolorna I Norberg, som tidigare presterat sämst resultat i länet under 2017, har under juni 2018 plötsligt svingat sig upp bland de bästa.

Tyvärr, även om nyheten skulle vara glädjande för Norberg, så handlar det om overifierad data från skolan. De är givetvis medvetna om att materialet varken granskas eller verifieras av oberoende instanser före valdagen. Obestyrkta uppgifter skall överhuvudtaget inte redovisas som om det vore fakta, särskilt inte från en kommunal förvaltning eftersom de lyder under regeringsformens krav på saklighet och objektivitet.

Annons

Annons

Bortser man från ”miraklet” så upprepar socialdemokraterna i Norberg sin uppfattning att det inte finns någon möjlighet för väljarna att utkräva ansvar för det sätt som ledningen och politiken hanterat sitt uppdrag inom utbildningssektorn och skolorna i Norberg. Den enda tolkningen vi gör av det är väl att rösta bort den politiska ledningen.

Demokraterna anser att skall en organisation och förvaltning fungera på det sätt som den är avsedd för krävs ett tydligt ledarskap med systematisk kvalitetssäkring. I en offentlig förvaltning har politiken en betydande och avgörande funktion. I en privat organisation ligger förvaltning och ledning hos styrelse och VD, i offentlig förvaltning motsvaras styrelsen av kommunstyrelsen. Möjligheten att utkräva ansvar är identiskt.

Vår kritik mot socialdemokraterna och vänstern grundar sig på att ni agerat alldeles för sent. Ni skulle agerat redan 2014 när varningssignalerna blinkade rött. Ni skulle redan då ha tagit ert ansvar och säkerställt att förvaltningen fick de resurser som krävdes för att möta det ökade behovet och för att de skulle kunna uppfylla sitt uppdrag

Ni borde redan då hörsammat de fackliga organisationerna när de bland annat krävde mindre barngrupper och stöd i vardagen. Vi ställer oss verkligen frågande till varför ni inte agerat när det behövdes. Vi ställer oss lika frågande till varför ansvariga tjänstemän inte agerade mer kraftfullt än vad man gjorde. Handlade allt om att kommunen skulle hushålla och styra budgeten så att man kunde skapa ett utrymme för en idrottshall. Kommunen fick ju 61 miljoner som kompensation för det stora flyktingmottagandet.

Annons

Vår slutliga kritik mot både socialdemokraterna och vänstern är att det inte räcker med att vinna ett val. Ni verkar ha nöjt er med att få makten. När ni kom till makten skulle det verkliga jobbet påbörjas. Tyvärr verkade inte viljan att förvalta och styra organisationen effektivt vara lika påtaglig.

John Ellard

Christer Filipsson

Lennart Skansfors

Demokraterna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan