Annons

Annons

Annons

KD: Satsa på kärnkraften

Annons

I dag står kärnkraften för ungefär 40 procent av Sveriges elproduktion. Sverige är det land inom EU med lägst klimatutsläpp i sin elproduktion och tillika nettoexportör av klimateffektiv el till våra grannländer. Detta är möjligt tack vare vår kombination av energislag som kärnkraft, vattenkraft, biokraft och vindkraft. Den svenska elproduktionen spelar en betydande roll, för vår egen elförsörjning såväl som för klimatet i vår omvärld. Detta är en viktig utgångspunkt för oss kristdemokrater i energipolitiken.

Den svenska energimarknaden står just nu inför en rad stora utmaningar. Bristande lönsamhet för i stort sett alla energislag och historiskt låga elpriser gör energimarknaden till en osäker bransch att investera i. Detta drabbar inte minst kärnkraften, där beslut redan tagits om att stänga ned flera kärnkraftsreaktorer innan år 2020. Samtidigt står svenska kraftbolag inför beslut om omfattande investeringar på miljarder kronor till följd av EU:s nya säkerhetskrav. Om de inte görs tvingas reaktorerna tas ur drift. All svensk kärnkraft kan alltså tvingas stänga ned inom några år. Detta vore en katastrof för våran miljö med ökade koldioxidutsläpp som konsekvens.

Annons

Annons

En nedstängning skulle inte bara hota vår egen elförsörjning, utan även de svenska jobben.

En nyligen gjord kartläggning visar att minst 21 000 personer arbetar inom den svenska kärnkraftsindustrin, varav cirka 6 000 personer är sysselsatta på kärnkraftverken.

Dessa jobb riskerar nu att förvinna. Dessutom hamnar även övrig industri i riskzonen om den trygga elförsörjningen tas bort.

Vi vill på sikt se ett hundra procent förnybart energisystem. Men för att nå dit krävs ett ansvarstagande och en realistisk färdplan. Innan förnybara energislag kan svara upp mot den produktionskapacitet som krävs för att ersätta kärnkraften, måste befintlig kärnkraft ges förutsättningar att överleva. Regeringens, och inte minst Miljöpartiets, ideologiska övertygelser verkar stå över den svenska energimarknadens verklighetsbild.

 Kristdemokraterna vill se en investering i kärnkraften. Det handlar om forskning, uppgraderingar, renoveringar och nyproduktion av reaktorer. Gärna så kallad generation 4-reaktorer som kan återanvända det förbrukande bränslet som vi redan har i Sverige och därmed minska halveringstiden från tiotusentals år till bara hundratals år och därmed minska behovet av slutförvar.

 Jesper Songer

Riksdagskandidat Kristdemokraterna Västmanland

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan