Annons

Annons

Annons

Insändare
DiN: S i Norberg får vänja sig vid mothugg

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Replik på inlägg av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Vi från Demokraterna kan rimligtvis inte vara det enda partiet i Norberg som förvånas över den samlade vänsterns upprördhet och ilska över att oppositionen kunde ha fräckheten att inte stödja deras förslag på budget. Det kan måhända vara en nyhet men Demokraterna har en helt annan prioritering för hur våra gemensamma skattemedel skall förvaltas. Det är något som ni tvingas att vänja er vid. Det benämns också i termer som en fungerande demokrati.

Även om det kom som en överraskning så borde ni nu förstå att den tid är förbi då ni socialdemokrater ostört kunde styra kommunen som om det vore ert egna lilla kungarike.

Annons

Annons

Under den senaste mandatperioden har ni satsat 50 miljoner kr av våra gemensamma skattemedel på att bygga en idrottshall som cirka 80 procent av Norbergs invånare aldrig kommer att sätta sin fot i. Det gynnar några av våra mest aktiva och högljudda föreningar men sker på bekostnad av en klart försämrad skola och omsorg. Vi kan också se att den samlade vänstern på ett tydligt sätt prioriterar Norbergs centralort framför kommunens kringliggande byar.

I dagarna har vi nåtts av beskedet att den fristående förskolan i Karbenning försätts i konkurs. Demokraterna anser att konkursen kunde undvikits om Socialdemokraterna hade haft en positiv syn på att hela kommunen skall leva. I samma kreativa anda som man använde för att motivera en idrottshall kunde man nu haft hållbara argument för att behålla förskolan. Det handlar som alltid om en politisk vilja

Demokraterna anser att kommunens enda uppgift är att på ett kostnadseffektivt sätt, leverera samhällsservice till kommunens invånare enligt det uppdrag man har från staten. Det innebär konkret en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla en god och högkvalitativ skola, en äldreomsorg som gör att det är tryggt att bli äldre och att vi för övrigt kan har en god teknisk förvaltning och ett brandförsvar.

Kommunen kan utöver det tillhandahålla kultur och fritidsaktiviteter om det finns resurser till detta. Kommunen har dock ingen lagstadgad skyldighet att satsa miljoner på vidlyftiga projekt som kommer att hänga likt en kvarnsten över kommunens ekonomi under många år framåt.

Annons

Demokraternas besked i budgetfrågan att vi prioriterar välfärdssektorerna framför populistiska satsningar borde därför inte vara någon nyhet. Socialdemokraterna anklagar oss för att ha både hängslen och livrem vad gäller den kommunala ekonomin. Att kalla god hushållning för hängslen och livrem är äventyrligt och ansvarslöst.

Annons

Ett av Demokraternas viktigaste mål är att återställa en god ledning och styrning. Vi har noterat att Socialdemokraterna under de senaste åren abdikerat från sitt uppdrag att ta ansvar för att kommunens verksamheter håller en god kvalitet. Att de i sin senaste artikel anklagar Demokraterna för att ”…underblåsa förtroendet för kommunens verksamhet…” ter sig som ett skott i foten från de som haft ansvaret att styra och leda kommunens verksamheter. Ni borde istället tacka oss för att vi under det senaste året granskat och upptäckt brister i er förvaltning av samhällsservicen. Hade ni tagit ert uppdrag på allvar så kunde bristerna upptäckts och åtgärdats långt tidigare vilket kunde resulterat i att situationen både inom äldreomsorgen som skolan varit bättre.

Vi väljer nog att fortsättningsvis ha både hängslen och livrem för att förvissa oss om att det skall vara hög kvalitet i verksamheterna. Annars riskerar ni att stå med rumpan bar när tillsynsmyndigheterna kommer.

Christer Filipsson

Lennart Skansfors

Anna Lindgren

Stefan Holm

Anders Brunnberg

Ingrid Filipsson

John Ellard

Peter Vidberg

Demokraterna i Norberg

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan