Annons

Annons

Annons

Insändare
Demokratisk diktatur råder i Norberg

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Det politiska klimatet har hårdnat betydligt sedan jag och Lennart Skansfors var politiskt aktiva för åtta år sedan. Vi måste erkänna att vi faktiskt längtar tillbaka till den tiden då det socialdemokratiska styret, med kommunalrådet Kenneth Östberg vid rodret, präglades av ödmjukhet och pragmatism. Klart att det fanns politiska skiljelinjer då också men det fanns en ömsesidig respekt för varandra åsikter och politiska engagemang. Det saknar vi i dagens politiska klimat. Idag går man ut från sammanträdesrummet men en känsla av frustration och hopplöshet. Ingen debatt eftersom ledamöterna från S och V förhåller sig tysta. Det råder en demokratisk diktatur i Norberg som vi aldrig sett förut.

Idag förs de politiska diskussionerna och besluten i arbetarkommunens slutna rum. Den socialdemokratiska gruppen kanske bjuder in vänstern men sen är debatten slutförd. Sedan klubbas den socialdemokratiska linjen, utan debatt, genom i alla utskott och styrelser. Representanterna från Socialdemokraterna och Vänstern har innan mötet bestämt sig för att de sitter på sanningen och vet vad som är bäst för kommunens framtid. I fullmäktige är det tyst – besluten är redan fattade på annat håll.

Annons

Annons

Socialdemokraterna och deras vänstra svans har utöver det effektivt dödat alla möjligheter till inflytande genom att besätta alla presidieposter i utskott och styrelser. Det innebär att de utan insyn eller inflytande från oppositionen bestämmer hur dagordningen skall utformas och vilka frågor som skall lyftas fram.

De som är valda till att leda sammanträdena tycks vara instruerade att tysta ner ledamöter som ställer frågor. I utskotten och i kommunstyrelsen finns ett ledarskap som bäst kan beskrivas som managment by fear. Politiska motståndare tystas ner och det politiska samtalet uteblir. Det som kan tyckas som en medveten strategi från makten har resulterat i att möjligheten för de politiskt valda ledamöterna att uppfylla sin roll som politiker eliminerats.

En konsekvens av detta blir exempelvis att förvaltningar tillåts bryta mot gällande lagstiftning i frågor om upphandling och transparens. Det sker med maktens goda och aktiva minne.

Oppositionens begäran att få tillgång till nödvändiga beslutsunderlag röstas i regel ner av en majoritet vars enda intresse är att bestämma. Den politiska styrningen är satt ur spel i Socialdemokraternas Norberg. Att politikernas grundläggande uppgifter att kontrollera att tjänstemän och förvaltning följer gällande lagar och föreskrifter är av underordnad betydelse.

Annons

Skall man hitta något positivt av detta så har flera skribenter vaknat och protesterar i media mot denna totala maktfullkomlighet från Socialdemokraterna och dess vänstersvans. Erfarenhet av detta styre som närmast kan liknas vid Nordkoreas regim är påfallande. Var är glädjen i det politiska engagemanget – som det ser ut nu har demokratin hamnat på undantag.

Christer Filipsson

Lennart Skansfors

Anna Lindgren

Peter Vidberg

Stefan Holm

John Ellard

Anders Brunnberg

Ingrid Filipsson

Demokraterna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan