Annons

Annons

Annons

Annons

Reidar Carlsson

ledare liberal

Reidar Carlsson
Ledare: Januariavtalet klarade första prövningen – Bra med budget som V inte kunde påverka

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Å ena sidan var finansminister Magdalena Andersson (S) säkerligen glad över att få presentera en budget – det var ju länge högst osäkert om hon skulle få vara kvar som finansminister.

Magdalena Andersson presenterade en vårbudget där Centerpartiet och Liberalerna haft stort inflytande.

Å andra sidan innehöll budgeten väldigt lite S-politik. Dels är hon uppbunden av de stora skattesänkningarna i den M–KD-budget som riksdagen röstade igenom i december; dels är de flesta reformerna i vårbudgeten förslag från C och L, som S-MP-regeringen är tvingad att genomföra på grund av januariavtalet.

Visst finns det några delar som kan sägas vara S-politik, där Andersson stoppar vissa saker från M-KD-budgeten, som avskaffandet av flygskatten och den fria entrén på museer. Några punkter kan också sägas vara MP-framgångar, som pengar för att underlätta nattåg till utlandet.

Annons

Annons

Många av de reformer som finns i vårbudgeten är gamla C-krav, som sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar under 18 år, det borttagna kravet på kollektivavtal för nystartsjobb, ökat stöd till jordbruket på grund av fjolårets torka och mer pengar till bredbandsutbyggnad. Vissa av dessa reformer är också en del av den gröna skatteväxling C vill ha.

C har också fått igenom flera reformer på miljöområdet, till exempel stöd till renare hav, återställda våtmarker och för att få industrin att ställa om till processer som inte påverkar klimatet.

C har också rättat till några saker som blev fel i M-KD-budgeten, som nedskärningar i solcellsstödet och ersättning till markägare för redan ingångna avtal om skyddsklassad skogsmark.

Även L har fått igenom flera saker i vårbudgeten. Den viktigaste är pengar till införandet av lärarassistenter i skolorna, där 3000 assistenter nu kan anställas redan till höstterminen.

L har också fått igenom extrapengar till LSS och till insatser mot hedersrelaterat våld.

Vårbudgeten var ett första test på januariavtalet. Skulle S försöka fördröja och stoppa alla C- och L-förslag? Det är helt klart att vårbudgeten klarade testet.

Det är bra. Det ger en politik som Sverige behöver och en viktig förändring efter fyra år av regeringsbudgetar där Vänsterpartiet haft stort inflytande.

Annons

Men innehållet i en vårbudget är ändå bara småsmulor jämfört med de pengar som fördelas i en höstbudget.

Det är därför i årets höstbudget som det verkliga testet kommer om S följer januariavtalet och en omläggning till en liberal politik eller om regeringen ger efter för kraven inifrån S om högre skatter "för de rika".

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan