Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Stort mörkertal för hot och våld inom vården

FP Insändare, BBLAT Insändare och SA Insändare

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Antalet rapporter om hot och våld inom vården i Västmanland var 226 stycken år 2018 vilket är i nivå med de fem senaste åren. Detta bedöms som lågt med tanke på att ordningsvakterna rapporterar sex ordningsstörande händelser per dygn enbart på Västerås sjukhus. Det finns starka skäl att tro att mörkertalet är stort och att fler utsätts för hot och våld än de som rapporteras. Antagandet styrks av resultatet i revisionsrapporten ”Region Västmanlands arbete med att motverka hot och våld mot anställda och förtroendevalda”.

Annons

Moderaterna ser med stort allvar på att så få av regionens anställda anmäler hot och våld på sin arbetsplats. Regionen måste bli bättre på att uppmana de anställda som utsätts för hot och våld att anmäla detta, men framför allt måste vi bli bättre på att minska hot och våld mot regionens personal. Hot och våld mot ordningsvakterna har fördubblats sedan 2017. Det visar på att vi har ett hårdare samhällsklimat som måste bemötas.

Annons

För 2018 har 27 avvikelser registrerats gällande narkotiska preparat. En anställd person inom Region Västmanland har under 2018 blivit åtalad för stöld av narkotikaklassade läkemedel och en annan anställd är misstänkt där en längre förundersökning fortfarande pågår. Moderaterna har genomgående presenterat förslag för att förbättra säkerheten inom Region Västmanland. Redan 2017 föreslog Moderaterna att nyanställda ska drogtestas innan påbörjad anställning samt att inför slumpmässiga drogtester bland alla anställda. Vi har föreslagit att ambulanspersonalen skall ges tillgång till skyddsvästar och att den säkerhetspersonal som Region Västmanland anlitar skall ges tillgång till en stabil kommunikationslösning i form av RAKEL vilket skulle underlätta både samverkan internt men också mot blåljuspersonal. Vi är beredda att utöka antalet ordningsvakter om det behovet lyfts av verksamheten.

Detta är några beslut som måste tas men mer kommer att behövas för att förbättra tryggheten för de anställda inom Region Västmanland.

Tomas Högström (M)

Annons

Mikael Andersson Elfgren (M)

Jenny Landernäs (M)

Läs också: Risken för att bli utsatt för hot och våld på sjukhuset ökar – bristande rutiner skapar otrygg arbetsmiljö

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan