Annons

Annons

Annons

Annons

Reidar Carlsson

ledare liberal

Reidar Carlsson
Ledare: De nya resursklasserna är bra för både lärare och elever – Björklunds krav fick resultat

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Annons

Vilket är bäst: att "stökiga elever" få gå i egna klasser eller att de får gå i samma klasser som alla andra elever? Svaret på den frågan har varierat de senaste decennierna.

För en hel del år sedan fanns så kallade OBS-klasser, där de stökigaste eleverna placerades.

Sådana klasser ansågs dock som "stigmatiserande" och att de elever som gick i dessa klasser pekades ut och därmed fick en dålig start i livet.

I stället skulle alla elever, även de mer oroliga och de med stora inlärningssvårigheter, gå i samma klass. "Inkludering" kallades detta.

De senaste åren har dock pendeln svängt tillbaka. I dag är det många som menar att denna inkludering har varit dålig för alla.

Annons

De "stökiga" eleverna, som många gånger har någon form av diagnos (som ADHD eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) får inte den lugn och ro de behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Annons

I stället stör de lektionen, vilket gör att lärarna får svårare att utföra sitt arbete och att övriga elever drabbas. Inkluderingen sänker därför skolresultaten för alla elever, men mest för de elever som har störst problem.

Därför har en del kommuner nu börjat införa "resursklasser" för elever som behöver extra stöd.

Framför allt L har drivit på, och dessutom fått in detta i Januariavtalet mellan L, C, S och MP:

"Inkluderingstanken har gått för långt: gör det lättare att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupp. (Uppdrag till Skolverket hösten 2019). Resursskolor ska utvecklas."

Många vänsterpolitiker är dock fortfarande positiva till inkluderingen. Och de båda lärarfacken har olika åsikter om inkludering: Lärarnas Riksförbund är emot, medan Lärarförbundet har en mer positiv syn, precis enligt den höger-vänsterskala som dessa två lärarfack brukar dela upp sig utefter.

Det är bra att kommuner skapar fler resursklasser, och att så många politiker nu tycks ha insett att den så kallade inkluderingen inte har fungerat bra för någon.

Den har inte fungerat bra för lärarna, som fått ägna alltför mycket tid åt att skapa ordning i klassrummen i stället för att vara lärare.

Den har inte fungerat bra för de "vanliga" eleverna, som inte fått den studiero de behövt.

Annons

Annons

Vissa elever har till och med använts som "stötdämpare" genom att de fysiskt placerats i klassrummet på ett sätt som haft en lugnande inverkan för andra elever, vilket lagt ett orimligt ansvar på dessa elever (ofta flickor) och gjort att de fått sämre skolresultat.

Men framför allt har inkluderingen inte fungerat för de elever som den var tänkt att hjälpa.

I stället har de fått sämre stöd, och därmed sämre förutsättningar att klara ett godkänt resultat i skolan.

Införandet av resursklasser ger en god grund för förbättrade skolresultat för alla elever.

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan