Annons

Annons

Annons

Reidar Carlsson

ledare liberal

Reidar Carlsson
Ledare: M och KD har rätt i kritiken mot Johanssons direktiv – Migrationsutredningen bör bli bred

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Annons

Ska de som fått asyl i Sverige få tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd? Ska försörjningskrav gälla för anhöriginvandring? Detta är två av de frågor som regeringen vill att den kommande utredningen om migrationspolitiken ska svara på.

Den här utredningen diskuterades redan innan fjolårets riksdagsval. Alla partier var då i princip överens om att tillsätta en utredning om den framtida migrationspolitiken, och att målet var att uppnå en bred politisk uppgörelse. Utredningen finns också med i januariavtalet.

Det vore också mycket bra om det blev en bred politisk överenskommelse om migrationspolitiken. Det skulle göra migrationspolitiken brett förankrad och därmed ge ökad tydlighet och stabilitet.

Annons

Tyvärr verkar det dock som om åsiktsklyftorna om migrationspolitiken är större i dag än de var för bara några månader sedan. Det gör det svårare att nå en bred uppgörelse. Och frågan är om S i dag ens vill ha en sådan uppgörelse.

Annons

Förra veckan presenterade justitieminister Morgan Johansson (S) regeringens direktiv till utredningen om migrationspolitiken. Dessa direktiv gjorde M och KD mycket missnöjda. M hotade till och med ett tag att inte delta i utredningen.

M och KD vill att utredningen också bland annat ska diskutera ett tak för hur många som ska kunna få asyl i Sverige.

De tycker att Sverige bör ta emot lika många asylsökande som genomsnittet i våra nordiska grannländer, vilket skulle innebära en minskning med 70 procent. M vill också att utredningen ska ta upp hur de som fått avslag på sin asylansökan snabbare kan förpassas ur landet. Om målet med utredningen är att ta fram en långsiktigt hållbar migrationspolitik så är en förutsättning att utredningens resultat har ett brett politiskt stöd. Det kan den inte få om flera av partierna tycker att utredningen är för snäv.

Om M och KD vill att utredningen diskuterar ett tak för asylinvandringen så bör de därför få igenom kravet detta. Ett sådant tak är i praktiken omöjligt att sätta, eftersom antalet asylsökande beror på hur omvärlden ser ut och hur många asylsökande som vill komma till Sverige. Trots det bör migrationsutredningen diskutera denna fråga liksom allt annat som partierna vill ta upp när det gäller migration och asylpolitik.

Annons

Det är därför bara att hoppas att migrationsutredningen får en bra ordförande, som går utanför de direktiv regeringen gett och tillåter alla partier lyfter i de frågor de vill i utredningen. I annat fall har S-MP-regeringen, kanske medvetet, försummat en chans till den långsiktigt hållbara migrationspolitik man själv säger sig vilja uppnå.

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan