Annons

Annons

Annons

Annons

Fagersta

Debatt
Debatt: Hot mot hbtq-personer är hot mot oss alla

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Foto: Stina Stjernkvist / TT Bild från Prideparaden i Stockholm tidigare i sommar. "I dag är friheten att älska vem man vill en djupt rotad rättighet i Sverige. Det har inte skett av sig självt, utan genom envist arbete från hbtq-rörelsen och politiska krafter" skriver Liberalerna inför helgen då Pride hålls för första gången i Fagersta.

Annons

På lördag är det Pride-festival för första gången i Fagersta och det är 75 år sedan den liberala justitieministern Thorwald Bergquist lade fram propositionen som avkriminaliserade homosexualitet. Det är 40 år sedan Barbro Westerholm, även undertecknare av denna artikel, genomdrev att sjukdomsstämpeln på homosexualitet skulle tas bort, 25 år sedan det dåvarande Folkpartiet drev fram partnerskapslagen och 10 år sedan äktenskapslagen blev könsneutral.

I dag är friheten att älska vem man vill en djupt rotad rättighet i Sverige. Det har inte skett av sig självt, utan genom envist arbete från hbtq-rörelsen och politiska krafter. Steg för steg har lagar förändrats så att friheten ska inkludera också hbtq-personer. Men fortfarande utsätts hbtq-personer för våld, diskriminering, fördomar och andra kränkningar i hela landet.

Annons

Annons

De friheter och lagstadgade rättigheter som har uppnåtts på papperet måste också säkerställas i vardagen för hbtq-personer. Det kräver en rad liberala reformer som vi vill se genomförda, och där har också våra egna kommuner en viktig roll.

1. Förebygg ohälsa bland hbtq-personer

Marginalisering och ohälsa är det mänskliga priset för att leva med förtryck och fördomar. Vi liberaler tänker aldrig acceptera att det finns stora skillnader i ohälsa mellan människor enbart på grund av könet på den de älskar eller den egna könsidentiteten.

2. Trygghet för årsrika hbtq-personer

Årsrika hbtq-personer möter fortfarande fördomar och diskriminering. Vi vill att årsrika hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna på landets alla äldreboenden. Ingen hbtq-person ska tvingas dölja, förklara eller försvara sitt sätt att leva i en tid då tillvaron är som mest skör.

3. Flyktingpolitiken får inte kompromissa hbtq-personers rättigheter

När människor söker sig till Sverige söker de just frihet, och det är viktigt att vi erbjuder det. Det är helt oacceptabelt att asylsökande hbtq-personer återkommande utsätts för hot eller attacker. Alla asylboenden måste ha handlingsplaner för hur man säkerställer kvinnors samt sexuella och religiösa minoriteters trygghet.

4. Obligatorisk undervisning om svenska samhället

Bland de nya svenskar som kommit till vårt land finns de som kommit från länder där förföljelse och diskriminering av hbtq-personer är sanktionerat av staten och där deras kärlek har kunnat innebära dödsstraff i hemlandet.

Annons

Svenskundervisning och obligatorisk samhällsinformation ska ges så snabbt som möjligt vid ankomst till Sverige. Detta är också, tack vare Liberalerna, en del av januariavtalet. I samhällsinformationen ska frågor om hbtq-personers rättigheter tas upp liksom andra centrala frågor för ett jämlikt och jämställt samhälle.

Annons

5. Inga skattepengar till odemokratiska organisationer

Det är självklart att inga offentliga medel ska betalas ut till föreningar, församlingar eller organisationer som bidrar till förföljelse eller förtryck av hbtq-personer eller motverkar andra grundläggande demokratiska värderingar. Det har liberaler länge krävt och en utredning har nyligen lämnats till regeringen om demokrativillkor för bidragsgivning. Det är tid nu att säkra att skattemedel går till verksamheter som stärker demokratin, inte försvagar den.

6. Frys bistånd till regimer som förföljer hbtq-personer

I ett sjuttiotal länder är samkönad kärlek ett brott. En rad av dessa länder är mottagare av svenskt bistånd. Svenska skattebetalare ska inte finansiera ett sådant förtryck. En utgångspunkt för oss liberaler är att Sverige inte ska ge bistånd till diktaturer, undantaget katastrofhjälp.

Vi ger gärna bistånd till dem som strävar efter reformer, till exempel hbtq-rättsorganisationer, kvinnorättsorganisationer och oberoende journalister, men vi vill inte att svenskt bistånd går rakt in i odemokratiska regimers fickor. Demokratibistånd ska bara ges till regimer som är redo för demokratiska reformer och där framsteg görs även inom hbtq-frågor.

Annons

Varför inte fokusera på problem som drabbar alla invånare i vårt land, inte bara hbtq-personer? Vårt svar är att detta handlar om oss alla. Rätten att leva sitt liv som man vill, där man utan hot och hat kan vara sig själv, är grunden i vårt liberala samhälle. Varje attack på en hbtq-person är en attack mot oss övriga. Därför måste samhället med full kraft stå upp för hbtq-personers rätt till säkerhet och trygghet.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot Liberalerna och fd generaldirektör för Socialstyrelsen

Magnus Bohman, ordförande Liberalerna Fagersta

Carina Sandor, ordförande Liberalerna Skinnskatteberg

Liane Blom, ordförande Liberalerna Norberg

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan