Annons

Annons

Annons

Norberg

Insändare
Insändare: Kommunen slösar pengar och försöker mörka rapporter

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Christer Filipsson, Demokraterna i Norberg.

Bild: Arkivbild

Annons

En rapport genomförd av Demokraterna visar att socialförvaltningen slösat bort 17 miljoner på grund av bristande upphandling. Ansvariga tjänstemän och politiker blundar samtidigt som kommunchefen Hannu Högberg, försöker tysta en kritisk utredning om hemtjänsten genom att misskreditera den oberoende utredaren och därmed också rapporten.

Kommunchefen och socialchefen försökte i det längsta att förhindra hemtjänstrapporten från att bli offentlig men tack vare en modig socialdemokratisk utskottsordförande är den nu släppt för var och en att ta del av. Utredaren riktar en förödande kritik mot förvaltnings- och kommunledning som beskrivs ha tappat kontrollen över sin egen verksamhet.

Var kan detta utspela sig kan man fråga sig, är vi i någon avlägsen diktatur i Afrika?

Annons

Nej, det här pågår i dag i det lilla socialdemokratiska fästet Norberg.

Annons

Utredarens rapport redovisar exempelvis att ”Den högsta ledningen är ansvarig för att hemtjänsten i Norberg idag inte tillhandahåller omsorg utan mer kan sägas agerar inom ramen för förvaring av äldre människor i sina egna hem…”, ”… ledningen är oförmögen att ta emot kritik eller synpunkter utan den går i självförsvar för sitt agerande. Delaktigheten hos personalen är obefintligt…”

Dessa skrivningar försökte kommunchefen till varje pris stoppa. Kommunchefens maktfullkomliga agerande mot utredaren tycks ha funnit stöd i socialdemokraternas ledning. Motiven är dunkla men en kvalificerad gissning är att det styrande partiet anser att det är viktigare att rädda sina chefer och sitt eget skinn än att ta de brister som redovisas på allvar och för en gång skull ta itu med de strukturella problemen som kommunen brottas med.

Det huvudsakliga ansvaret för att de regelbrott och bristande kontroll som redovisats i båda rapporterna leder direkt till kommunchefen Hannu Högberg. Att han utöver det försöker tysta relevant kritik som riktas mot honom är helt oacceptabelt. Förtroendet för hans roll som kommunchef i Norberg är mot bakgrund av hans bristande agerande och ansvarstagande förbrukat.

Den politiska ledningens agerande är också märkligt. Här har ett enigt socialutskott där samtliga partier finns representerade startat två granskningar där syftet har varit att skapa ordning och reda inom socialförvaltningen. När hemtjänstrapporten sedan kritiserar både förvaltnings- som kommunchef för att man inte har kontroll över sin verksamhet och att den till vissa delar är skadlig så väljer kommunchefen med ett passivt stöd av (S) att kritisera både rapport och budbäraren.

Annons

Annons

Sociala utskottet har trots S-ledningens motvilja den 20 augusti enhälligt beslutat att förlänga och utvidga utredarens uppdrag till sista december. Kommunchefen har överprövat utskottets beslut och motsätter sig det. Nu är det väl dags för kommunalrådet och övriga S-toppar att ta ansvar för att kommunen bedrivs på ett korrekt sätt så att vi inte behöver skämmas över vår lilla kommun.

Det här visar också att den kommunala organisationen med utskott som lyder under kommunstyrelsen i vissa fall, leder till toppstyrning som närmast kan jämföras med en diktatur. Det är nog dags att återgå till fristående nämnder igen.

Christer Filipsson

Demokraterna i Norberg

Ledamot i KF, KS och Sociala utskottet

Anmäl text- och faktafel

Här kan du läsa Hannu Högbergs svar.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan