Annons

Annons

Annons

Norberg

Insändare
Insändare: Nej, vi har inte mörkat hemtjänstrapporten

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Rapporten om hemtjänsten, som är offentlig och tillgänglig för allmänheten", skriver Norbergs kommunchef Hannu Högberg.

Bild: Privat, Arkivbild

Annons

Svar på Christer Filipssons insändare.

Norbergs kommuns revision tittar på hur kommunens upphandlingsverksamhet ser ut och fungerar. Specifikt är frågor om upphandlingar inom individ och familjeomsorgen i fokus. Det är bra att en extern och allsidig belysning genomförs. Så småningom lämnar revisionen sin rapport inklusive rekommendationer om vad som kan utvecklas och göras bättre. Förslagen kommer även att kunna bilda en god grund för kommunens arbete med att skapa en organisation för upphandlingar med bakgrund i att Avesta kommun valt att säga upp upphandlingssamverkan med Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun från årsskiftet.

Annons

Annons

En verksamhetsanalys är genomförd inom hemtjänsten av en utredare som anställdes först tre månader vid ledningskontoret och sedan även förlängdes av mig i ytterligare tre månader. Rapporten om hemtjänsten, som är offentlig och tillgänglig för allmänheten, innehåller intervjuer med olika personalgrupper inom hemtjänsten samt anhöriga. Min uppfattning är att rapporten hade vunnit på att också ge utrymme för ansvariga chefer inom verksamheten att ge sin syn.

Oavsett detta innehåller rapporten flera goda förslag om hur hemtjänstverksamheten kan utvecklas. Rapporten kommer därför att utgöra grund för ett utvecklingsarbete inom sociala sektorn och hemtjänsten med syfte att utveckla arbetet med införande av ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för personal som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning.

Ytterligare områden att vidareutveckla inom hemtjänsten är arbetssätten samt att se över processen och dialogen med anhöriga om biståndsbeståndsbedömning.

Ledningen inom sociala sektorn kommer tillsammans med personal att inleda arbetet snarast samt involvera fackliga organisationer och anhöriggrupper. Rapportering kommer att ske såväl till sociala utskottet som till myndighetsnämnden kommunstyrelsen.

Hannu Högberg, kommunchef Norberg

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan