Annons

Annons

Annons

Annons

Norbergs hemtjänst kritiseras

Insändare
Insändare: Vifta inte bort hemtjänstutredningen som gnäll

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Christer Filipsson, Demokraterna i Norberg.

Bild: Arkivbild

Annons

Eftersom kommunalrådet väljer att kliva ner i sandlådan i stället för att ta det ansvar som hon har som kommunstyrelsens ordförande så skall jag ge henne några konstruktiva förslag på vad hon kan göra.

Skapa en fullmäktigeberedning som skall bestå av samtliga partier i fullmäktige som får till uppgift att utforma en tydlig och öppen redovisning av de brister som redovisats inom den kommunala organisationen. Beredningen skall ha möjlighet att ta hjälp av specialiserade verksamhetsrevisorer som har full tillgång till all dokumentation och information de behöver för att kunna fullgöra sin utredning. Beredningen bör också utvärdera den nuvarande politiska organisationen sett ur ett demokratiskt och ett ekonomiskt perspektiv.

Annons

Annons

De som haft ansvar för att garantera att förvaltningen följer den lagstiftning som styr den kommunala välfärdssektorn skall under beredningstiden tas ur tjänst. Syftet är att de inte skall motverka utredningen och påverka resultatet. När utredningen är klar skall ansvar utkrävas och personer som anses ha brustit i sitt ansvar skall bytas ut och ersättas av personer med kompetens och drivkraft i att utveckla den kommunala organisationen.

När beredningen är klar med sin utredande uppgift skall man föreslå åtgärder som leder till att förbättra organisationens förmåga att leverera samhällsservice samtidigt som man kvalitetssäkrar sin verksamhet, tydliggör ansvar och en utvecklad kostnadseffektivitet.

Det finns en utredning av hemtjänsten som beskriver hur organisationen mår. Fackliga företrädare beskriver att ”…för en gångs skull har vi fått en utredning där vår röst hörsammas och där vi som arbetar i hemtjänsten får beskriva vad vi upplever och känner…”.

Vifta inte bort det som svartmålning och gnäll. Det här är den bistra verkligheten.

Christer Filipsson, Demokraterna i Norberg

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan