Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Insändare
Insändare: Krissituationer kräver snabba åtgärder

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Riksdagsledamöterna Ann-Christine from Utterstedt (SD) och Oscar Sjöstedt (SD).

Bild: Privat

Annons

Den krissituation som många av Sveriges kommuner befinner sig i tycks ha gått Moderaterna Högström och Elfgren helt förbi.

Faktum är att närmare en tredjedel av landets kommuner kommer att gå med rejält underskott redan 2019. Detta är en direkt följd av regeringens oansvariga flyktingpolitik som nu tar ut sin rätt på kommunernas ekonomi. Låt oss påminna om det faktum att regeringens bristande ansvar kopplat till detta inte stannar vid blockgränsen. Det var i mångt och mycket moderaternas eget parti som en gång banade vägen för denna utveckling när deras egen före detta partiledare Fredrik Reinfeldt öppnade dörren för en ohållbar migration.

Annons

I Sverigedemokraternas budget behöver man inte leta länge innan man finner våra satsningar på Kommunsverige i 30-miljardersklassen. Satsningarna är generella statsbidrag, vilket vi hade föredragit framför det förslag som nu ligger på bordet. I vår budget återfinns också reformer som indirekt minskar kommunernas kostnader och samtidigt stärker kommunernas skattebas, exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter och stärkt a-kassa. Satsningarna i vår budget dämpar därför behovet för höjningar av kommunalskatten.

Annons

Det råder inga tvivel om att Kommunsverige på många håll i landet befinner sig i en krissituation. Krissituationer kräver snabba åtgärder.

Det nya systemet anpassas till den ekonomiska verklighet som gäller idag, där bland annat glesbygden får bättre förutsättningar att bedriva verksamhet inom välfärdens kärna. Dessutom byggde det gamla utjämningssystemet på etnicitet. Därför är det positivt att denna aspekt tas bort ur systemet då vi i Sverige ska ha en välfärdssektor utan inslag av selektiv finansiering baserat på etnisk bakgrund. Det nya systemet fokuserar istället på socioekonomisk utsatthet oberoende av etnicitet.

Vi är samtidigt väl medvetna om det faktum att pengar inte löser alla problem. Vi måste också verka för ett asylstopp och påbörja arbetet med att åstadkomma en nettoåtervandring. Därtill ska kommuner inte tvingas till att ta emot nyanlända.

Förändringen av utgiftssystemet är därför att betrakta som en tillfällig lösning på ett långsiktigt problem. Välfärdskrisen i kommunerna kräver att vi agerar nu. Vi hade velat se mycket mer. Cirka 30 miljarder kronor mer, i enlighet med SKL:s rekommendationer. Men det är regeringen bevisligen inte villiga att skjuta till. Istället prioriterar man friåret och andra kontraproduktiva lösningar för att tillgodose maktpartiernas egon. Samtidigt får våra äldre frysa i äldreboenden som tvingats dra ner på värmen för att spara pengar.

Oscar Sjöstedt (SD), ekonomisk-politisk talesperson och riksdagsledamot från Västmanland

Ann-Christine from Utterstedt (SD), riksdagsledamot från Västmanland

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan