Annons

Annons

Annons

Annons

Fagersta

Debatt: Kommer ni att åtgärda detta, Fagerstas majoritet?

Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv Västmanland.

Bild: Magnus Westberg

Annons

Kommunerna står inför en ekonomisk kris med växande välfärdsbehov, vikande konjunktur och omfattande kostnader i migrationskrisens spår. Fagersta kommuns styre har ett ansvar att ta tag i främst tre områden.

Kommunens verksamhet måste effektiviseras. I Svenskt Näringslivs rapport Effektiva Kommuner framkommer att Fagersta kommun är bland de minst effektiva i landet och skulle kunna spara mycket pengar på kärnverksamheterna, mellan sex och tio procent, genom att lära av de 25 procent kommuner som har effektivast verksamheter. Det handlar inte om att springa fortare, utan att ta till sig nya arbetssätt.

Dessa effektiva kommuner utmärks av restriktivitet med skattehöjningar, stram resurshushållning och klok konkurrensutsättning. Men även av mjukare faktorer såsom genomtänkt budgetstyrning och proaktivt arbete för låg personalomsättning. Här har Fagersta en del att göra. Exempelvis ligger knappt något av den kommunala verksamheten ute på entreprenad, bara cirka 6,7 procent under 2017 jämfört med Sverigesnittet på 15,4 procent. Att Fagersta kommun inte tillämpar LOV, innebär också att Fagersta går miste om många nya företag.

Annons

Annons

Fagerstas företagsklimat måste bli bättre. I vår undersökning får kommunen låga betyg av de lokala företagen. I rankingen hamnar Fagersta på plats 283 av 290 kommuner i landet. Dessutom har Fagersta en väldigt låg andel företagare, femte lägst av alla kommuner i Sverige.

Fagersta kommun måste förbättra sin attityd i dialogen med näringslivet. Kommunens myndighetsutövning bör bli mer serviceinriktad och det måste bli lättare för företagen att följa reglerna. När Svenskt Näringsliv för tre år sedan frågade Fagerstaföretagen svarade 38 procent att de tvekat angående att lämna klagomål till kommunen, eftersom de är rädda för negativa konsekvenser. Detta tydliggör behovet av en förbättrad dialog i Fagersta.

Sist men inte minst måste Fagersta kommun bryta utanförskapet och få fler att gå från bidrag till arbete. Fagersta kommun har hög arbetslöshet (12,0 procent) och en mycket hög andel bidragsförsörjda (19,3 procent). I kommunerna Växjö och Solna har tydliga krav på motprestation, nära samarbete med arbetsgivare och individuellt stöd som gör fler anställningsklara sänkt bidragskostnaderna och tagit fler till jobb. I Trelleborg ledde förändrade arbetsprocesser och robotisering till sänkta kostnader för försörjningsstöd och handläggning. Fagersta måste gå i samma riktning.

Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv Västmanland

Tony Gunnarsson näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan