Annons

Annons

Annons

Fagersta

FP klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed

Mediernas Etiknämnd klandrar Fagersta-Posten för en publicering 2019 med rubriken "Bitter släktfejd kan ligga bakom mord". Här är beslutet i sin helhet.

Text: 

Bild: Julia Engström

Annons

Uttalande av Mediernas Etiknämnd dnr. 19350, exp. nr. 36/2020

Fagersta-Posten klandras av Mediernas Etiknämnd

Fagersta-Posten klandras av Mediernas Etiknämnd för att ha spekulerat om att en släktfejd skulle ligga bakom ett misstänkt mord, som senare visade sig vara ett naturligt dödsfall.

Fagersta-Posten publicerade under perioden 30 juli till 5 augusti 2019 ett flertal artiklar om ett misstänkt mordfall. Publiceringar skedde både på tidningens webbplats och i den tryckta tidningen.

De första artiklarna handlade om ett misstänkt mord på en kvinna och att två personer, en man och en kvinna, anhållits som skäligen misstänkta för mord – den lägre misstankegraden. Båda personerna nekade till brott.

Annons

I en senare artikel uppgav tidningen att det misstänkta mordet kunde vara den yttersta konsekvensen av en lång och utdragen släktfejd mellan den döda kvinnans barn. En fejd, som enligt tidningen hade pågått till och från ända sedan 1990-talet och bland annat handlade om ett arv.

Annons

De anhållna släpptes

I nästa artikel (1 augusti) berättade tidningen att de båda anhållna hade släppts, men enligt åklagaren arbetade polisen fortfarande efter teorin att det var ett brott som låg bakom kvinnans dödsfall.

Ytterligare en dag senare (2 augusti) kunde tidningen meddela att polisen avskriver misstankarna som brott, då obduktionsprotokollet visade att kvinnan dött av naturliga orsaker.

I den tryckta utgåvan av Fagersta-Posten (2 augusti) fanns på förstasidan vinjetten ”Mordet i (ort angiven)” och rubriken ”Bitter släktfejd kan ligga bakom mord.” Den 5 augusti rapporterades i den tryckta utgåvan att brottsmisstankarna avskrivits.

”Snaskiga spekulationer”

Den man som suttit anhållen misstänkt för mord anmälde publiceringarna till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Mannen och hans hustru släpptes på onsdagen den 31 juli. Fagersta-Posten publicerade dock hela reportaget i den tryckta tidningen fredagen den 2 augusti. Tidningen hade, menade anmälaren, haft all tid i världen att ta bort de snaskiga spekulationerna.

Anmälaren uppgav att parets son hade påtalat felaktigheter för tidningens ansvarige utgivare redan på onsdagen, men denne nonchalerade det och publicerade ändå.

Fortlöpande rapportering

Tidningen svarade att vid den här typen av händelser rapporterade tidningen fortlöpande om utvecklingen. För att få en fullständigt korrekt bild borde man därför se alla publiceringar som en helhet. Tidningen hade hela tiden följt händelseutvecklingen och var också snabb med att rapportera när det inte längre fanns några brottsmisstankar.

Annons

Annons

Utgivaren anförde att när artikeln om släktfejden skrevs fanns just de misstankar som tidningen berättat om. Det stämde att anhöriga varit i kontakt med utgivaren efter att tidningen hade publicerat artikeln. Det stämde också att han inte fann skäl att ändra eller avpublicera artikeln.

Även om de anhållna släppts fanns misstankarna kvar när fredagstidningen trycktes, påpekade utgivaren.

Spekulationer bör undvikas

Allmänhetens Pressombudsman, PO, menar att det finns ett allmänintresse av att rapportera om misstänkta allvarliga brott, som mord, även om rättsprocessen befinner sig i ett tidigt skede. Händelserna bör dock skildras på ett neutralt faktaunderbyggt sätt och spekulationer bör undvikas då de kan skada omskrivna personer.

PO anser att rapporteringen i nättidningen om dödsfallet, polisingripandet samt att de anhållna misstänktes och släpptes är acceptabel från pressetisk utgångspunkt. Nättidningen rapporterade också snabbt om när misstankarna avskrevs och det var klarlagt att det rörde sig om ett naturligt dödsfall.

Vid bedömningen beaktas att tidningen initialt var återhållsam med utpekande uppgifter. Bilderna från trapphuset och gatubilden från bostadsområdet, där dödsfallet skett, var relativt neutrala. Registreringsnumret syntes inte på den mörkfärgade bilen som undersöktes av polisen.

Det skedde dock en större polisinsats på platsen, även ambulans kom dit och området spärrades av. Polisen förhörde personer som befann sig på plats och grannar. Saken måste ha väckt stor uppmärksamhet. För grannskapet och personer i den döda kvinnans omgivning måste det snart ha stått klart vem hon var.

Annons

Utpekade för viss krets

Genom artikeln i nättidningen ”Utdragen släktfejd kan ligga bakom misstänkta mordet i (ort angiven)” vidgades utpekandet såvitt avsåg de misstänkta. I artikeln angavs även gatunamnet där händelsen inträffat. Det redogjordes också för släktskapsförhållandet mellan den döda kvinnan och de misstänkta. PO:s bedömning är att uppgifterna sammantagna, med hänsyn till artikeln om släktfejden, var tillräckliga för att peka ut de misstänkta för en viss krets.

Annons

Vid denna tidpunkt, då de misstänkta endast var anhållna och då det inte ens var klarlagt att det rörde sig om ett mord, spekulerade tidningen kring om det var en utdragen släktfejd som kunde ligga bakom det misstänkta mordet. Tidningen redogjorde även för fejden. I det sammanhanget berättade tidningen att den anhållne mannen tidigare dömts för misshandel sedan han drabbat samman med sin svåger.

Kränkande spekulationer

Dessa spekulationer om bakgrunden och släktfejden var kränkande för anmälaren och inte motiverade i sammanhanget, menar PO.

Parets son hade kontaktat utgivaren och kritiserat publiceringarna. I skedet när de anhållna släppts, eftersom misstankarna mot dem inte stärkts, borde tidningen i än högre grad övervägt vilken publicitetsskada som skulle kunna tillfogas de omskrivna genom publiceringar.

I den tryckta utgåvan publicerade tidningen på sin förstasida rubriken ”Bitter släktfejd kan ligga bakom mord”. I vinjetten stod ”Mordet i (ort angiven)”. I en hänvisning på förstasidan framgick att det rörde sig om ett misstänkt mord.

Publicitetsskada

Annons

I artikeln om att en släktfejd kunde ligga bakom det misstänkta mordet framfördes de för anmälaren kränkande spekulationerna igen. Detta vid en tidpunkt då de anhållna släppts, då misstankarna inte stärkts och då det inte heller fastslagits att det rörde sig om ett mord. Det har orsakat anmälaren en beaktansvärd publicitetsskada, anser PO.

Sammanfattningsvis menar PO att rapporteringen huvudsakligen ligger inom ramen för god publicistisk sed. Spekulationerna kring att en släktfejd kunde ligga bakom det misstänkta mordet och redogörelsen för omständigheterna kring fejden, var emellertid inte motiverade av allmänintresset och tillfogade anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

PO:s kritik gäller både nätpubliceringen och den tryckta utgåvan av tidningen. Men särskilt att tidningen upprepade uppgifterna i den tryckta tidningen vid en tidpunkt då de misstänkta hade släppts.

Annons

Brutit mot god publicistisk sed

Mediernas Etiknämnd instämmer i PO:s bedömning och klandrar Fagersta-Posten för att genom spekulationerna om släktfejden ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan