Annons

Annons

Annons

Norberg

Insändare
Insändare: Ett steg i rätt riktning

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Christer Filipsson från Demokraterna i Norberg.

Bild: Privat

Annons

► Det saknas värdegrund och ett ”Vi”

► Det saknas styr- och ledningssystem.

► Otydligt, osäkert och inkonsekvent ledarskap.

► Agerar uteslutande reaktivt och okoordinerat.

► Stort behov av kompetensutveckling – och växling.

► Det saknas systematiskt kvalitetsarbete.

► Det saknas kommunövergripande verksamhetsplan och mål.

Vid en första anblick kan man tro att det är Demokraterna i Norbergs som redovisar sin samlade kritik mot Norbergs kommuns oförmåga att leda och styra sin verksamhet. Demokraterna har sedan vi valdes in som parti oavbrutet och envist påtalat att kommunen brister i kvalitet och styrning.

De nu redovisade bristerna finns att läsa i en rapport som ett professionellt och extern konsultföretag genomfört på uppdrag av Norbergs nya och duktiga förvaltningschef Christian Foster. Experterna har granskat och kartlagt Norbergs kommuns ledning och styrningsförmåga. Man lämnar också förslag på vad som behöver genomföras för att vi åter skall bli framgångsrika.

Annons

Annons

Känslan när jag läste rapporten är ÄNTLIGEN ser någon annan det vi ser. Åtgärderna som föreslås känns nödvändiga och rimliga. Vägen mot framgång för Norberg kan endast ske genom att vi har en gemensam värdegrund där kompetens och kvalitet är ledande i vårt arbete.

Experterna föreslår till exempel att Norbergs kommun:

►Tar fram en tydlig verksamhetsmodell för styrning och ledning.

►Implementerar en process för systematiskt kvalitetsarbete.

► Arbetar med etik och moral och VARFÖR. Det demokratiska uppdraget måste stå över personliga agendor.

Äntligen kommer de nödvändiga förändringar vi efterfrågat under flera år att påbörjas. Äntligen kommer kommunen att styras med stöd av vedertagna och vetenskapliga principer där kompetens och kvalitet är vägledande. Arbetet kommer att ledas av kommunchefen Foster som enlig min uppfattning har den bakgrund och kunskap som krävs för att ro det här i land. Vi politiker kommer tillsammans med tjänstepersonerna att medverka i det nödvändiga förändringsarbetet.

Det kan ju ses som tragiskt att både kommun- och socialchef tvingades att lämna sina uppdrag på grund av att kommunen, under en lång tid, levt i en dysfunktionell miljö som favoriserade inkompetens och nepotism framför rättssäkerhet och god kvalitet. Jag vill nog påstå att deras avhopp skall ses som en förutsättning för förändring. Ofta är det så att man måste byta ut den gamla ledningen i sin helhet för att överhuvudtaget skapa utrymme för en förändringsvilja.

Annons

Fosters organisatoriska filosofi och tankegångar stämmer väl överens med min uppfattning om vilka faktorer som är nödvändiga för att våra skattemedel används på rätt sätt. Jag kommer därför att helhjärtat stödja kommunchefens fortsatta arbete för att utveckla Norbergs kommun.

Äntligen har vi fått en chef som verkat göra det som krävs. Hittills gör han allt rätt.

Christer Filipsson

Demokraterna i Norberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan