Annons

Annons

Annons

Annons

Norberg

Debatt
Debatt: Vem är det egentligen som bestämmer i Norberg?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Christer Filipsson (DiN) och Anna Lindgren (DiN) har skrivit under insändaren tillsammans med Lennart Skansfors (DiN) och Peter Vidberg (DiN).

Bild: Privat, Britta Söderberg

Annons

Spelar det någon roll vilka frågor som vi politiker driver om de som sen skall verkställa besluten struntar i dem och lägger dem längst ner i byrålådan.

Knarket och den kriminalitet som följer av detta förefaller alltmer utgöra vardagen för våra ungdomar i Norberg (se artikel i FP 2021-04-12).

Demokraterna uppmärksammade redan i december 2019 att Norberg saknar mål och strategi för hur vi skall motverka alkohol- och narkotikamissbruk bland våra ungdomar i Norberg.

Annons

Annons

2020-08-17 På vårt initiativ och efter 9 månaders beredning antog kommunfullmäktige vårt förslag som innebär att kommunen inför ett alkohol- och narkotikapolitiskt program. Det övergripande målet skall vara att Norbergs kommun skall vara fritt från narkotika.

I januari 2020 avled en pojke till följd av faktorer som kan kopplas till drogmissbruk. Med anledning av detta krävde vi 2020-02-10 att kommunstyrelsen svarade på frågan ”…hur länge kommunstyrelsen skall förhålla sig passiv samtidigt som ungdomar avlider som en konsekvens av drogmissbruk…” Vi har 15 månader senare inte fått något svar…

2020-03-19 Missnöjda med den långsamma handläggningen lämnade vi in en ny motion där vi föreslog att kommunen skulle inleda ett förebyggande och uppsökande arbete mot alkohol- och narkotikamissbruk bland ungdomar och vuxna i Norberg.

2020-11-19 Motionen bifölls enhälligt av kommunfullmäktige…

2021-05-17 Politikerna i sociala utskottet informerades av den nya socialchefen att ledningskontoret ännu inte påbörjat någon utredning som skall utmynna i ett narkotikapolitiskt program eller att ett projekt startas för att offensivt förebygga narkotikamissbruket bland unga i kommunen.

Det är oförsvarligt att en sådan viktig fråga som ungdomars trygghet hanteras så långsamt som det gjort. Från det att vi väckte frågan har det nu gått 18 månader. Skall vi tillåta att fler ungdomar faller offer för drogmissbrukets följder innan ansvariga politiker och tjänstepersoner förstår hur viktig frågan är.

Annons

Annons

Vem kan lära förvaltningen att prioritera och att de skall följa politiska beslut ?

Christer Filipsson (DiN)

Peter Vidberg (DiN)

Anna Lindgren (DiN)

Lennart Skansfors (DiN)

Demokraterna i Norberg

Annons

Annons

Till toppen av sidan