Annons

Annons

Annons

Fagersta

Debatt
V-Dala är till för våra invånare – inte tvärtom

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Marino Wallsten (S), kommunalråd.

Bild: Sara Arvidsson

Annons

Debatten som nu pågår kring Västmanland-Dalarna Miljö och byggnadsförvaltning (VDMB) skruvas rätt ordentligt när det framställs som att det skulle bygga på antaganden och lösa boliner.

Frågan har utretts sedan år 2020 på grund av en ökad mängd inkomna synpunkter från enskilda medborgare till kommunen om bristande handläggning, dåligt bemötande, svårigheter i att få kontakt med personal och utebliven återkoppling i enskilda frågor.

Att se det som lösa boliner visar på att man inte tar till sig dessa synpunkter på riktigt. Kommunen har tagit det på största allvar och förmedlat det till förvaltningsledningen, och börjat titta på frågan om att driva hela eller delar av verksamheten i egen regi, med önskad fortsatt samverkan och förbättring av den upplevda kontakten och bemötandet.

Annons

Annons

Så här långt har det lett till att kommunen efterfrågat från VDMB hur den lokala närvaron skulle kunna stärkas, ett förslag är att finnas på plats vid olika tillfällen för enklare frågor. Vid en intern remissrunda i kommunen så ansågs det inte vara tillräckligt.

Det är detta de politiska partierna i kommunfullmäktige nu fått möjlighet att tycka till om. Parallellt ska det redovisas alternativ för hur drift av VDMB skulle kunna ske inom Fagersta kommun, ett underlag som behöver vara på plats innan ett ställningstagande kan tas.

Jag tycker också att det, innan man bestämmer sig, är absolut nödvändigt med en förnyad och lösningsfokuserad dialog med Avesta och Norbergs kommun om möjliga vägar framåt. Att hålla dörren öppen för fortsatt samverkan där man säkrar närheten till medborgarna och tillhandahåller den service som förväntas av invånarna i våra kommuner. Man kanske landar i att det behöver skrivas nya samverkansavtal och reglementen.

Det kanske landar i ett tydligare uppdrag. Istället för att gömma sig bakom att bevaka lagar och förordningar och säga att bedömningar inte blir annorlunda om man sitter i Avesta eller Fagersta, får VDMB ett mer serviceinriktat uppdrag att hjälpa våra invånare göra rätt enligt gällande lagar och bestämmelser. Det är rätt stor skillnad på ett ”nej” och ett ”ja, om du gör så här”.

Annons

Om allt landar i att ”20 personer ska sitta i Fagersta konstant” så är det inte relevant att man inte gillar det på förvaltningen. Verksamheten som bedrivs är till för våra invånare och inte tvärtom. I slutänden en sak för de politiska församlingarna att avgöra.

Det finns fler än ett alternativ och väldigt många perspektiv att väga in innan något slutligt beslut fattas. Att blunda för de synpunkter som framförts av enskilda medborgare är inget alternativ.

Marino Wallsten (S), kommunalråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan