Annons

Annons

Annons

Annons

Norberg

Insändare
Ja, det krävs en aktiv politik för att lösa klimatkrisen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Rob den Hertog, Norberg.

Bild: Britta Söderberg

Annons

Den senaste rapporten från IPCC, som är skriven av världens främsta klimatforskare, sammanfattar den senaste vetenskapen för vad som händer med vårt klimat och ger en skarp varning om vart vi är på väg.

I Parisavtalet enades regeringarna om att sträva efter att begränsa temperaturhöjningarna till 1,5 grader och agera därefter. Fram till 2030 ska de globala koldioxidutsläppen halveras och senast i mitten av århundradet vara noll. I Sverige ligger det nationella ansvaret för miljöarbetet på riksdag och regering som beslutar om och ansvarar för genomförandet av miljö- och klimatmål.

Annons

Annons

På lokal nivå har kommunen ett stort ansvar, den ska vara motorn i det lokala omställningsarbetet, visa vägen. Idag har många kommuner kommit långt i sitt miljöarbete. Vissa har tagit fram mål och åtgärdsprogram som är mer ambitiösa än de nationella. Andra kommuner har inte kommit lika långt. I Oktober 2019 hade Åsa Eriksson, Marino Wallsten, Johanna Odö och Lena Loven, alla S- politiker, en insändare i FP med rubriken ”Nu krävs en aktiv politik för att lösa klimatkrisen”. Men, vad har hänt sedan dess i till exempel Norbergs kommun? Energi- och klimatstrategin 2010-2020 fastställdes av kommunfullmäktige 2010. Ett energi- och klimatbokslut skulle tas fram varje år, där läget med mål och åtgärdar redovisas och informationen om klimatarbetet skulle läggas ut på kommunens hemsida för.

Tyvärr måste jag konstatera att den här informationen aldrig har funnits på hemsidan. I november 2015(!) behandlades i kommunfullmäktige en S-motion om laddstolpar central i Norberg. Laddstolparna lyser fortfarande med sin frånvaro, efter sex år! En V-motion om att utlysa klimatnödläge fick avslag i år. På miljöbarometern är Norberg rankad som 267 utav 290 kommuner, sämst i länet. En tydlig uppmaning att utlysa nödläge anser jag, men uppenbart inte politiken. I senaste Norbergsbladet skriver kommunalrådet Johanna Odö (S) att klimatomställningen är en avgörande fråga som ska genomföras fram till år 2030 då kommunen ska vara fossilfri. Vackra ord, men jag, och förhoppningsvis många fler, vill ha närmare och mer lätttillgänglig information om kommunens klimatarbete: mål och åtgärder. .Nu är det  dags att visa att ”det krävs en aktiv politik för att lösa klimatkrisen”, som (S) formulerade det så tilltalande för två år sedan, inte var tomma ord som jag befarar.

Rob den Hertog, Norberg

Annons

Annons

Till toppen av sidan