Annons

Annons

Annons

Striden om ny brandstation

Debatt
S är inte emot en nybyggd brandstation i Skinnskatteberg 

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lena Lovén Rolén (S) och Pentti Lahtinen (S).

Bild: Sara Arvidsson, Rasmus Hammarström

Annons

Den senaste tiden har vi, Skinnskattebergs Socialdemokrater, fått höra att det ryktas om att vi skulle vara motståndare till bygget av en ny brandstation. Det är därför viktigt att vi förmedlar vår ståndpunkt i frågan och dessutom har vi en förhoppning att det kan föras en saklig diskussion som bygger på fakta istället för rykten. Som förtroendevalda i den kommun där man via invånarnas röster fått sitt uppdrag, ingår det att lyssna på medborgarna. Vilka olika åsikter finns, kopplade till det politiska partiet man representerar. Därefter kommer det svåraste, att fördela och prioritera resurserna med målsättning att samhällsutvecklingen skall bli så bra som möjligt.  

Pentti Lahtinen (S).

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

Annons

Sedan 2019 styr Socialdemokraterna i minoritet i Skinnskatteberg. Vi övertog då det tidigare beslutet om att det skulle projekteras för att bygga en ny brandstation.

För att kunna ta bra/hållbara beslut behövs faktabaserade underlag. Vi efterfrågade därför en risk- och sårbarhetsanalys men blev nedröstade. Vilka beslutsunderlag ligger till grund för beslutet om nybyggnation för 55 miljoner som M och SD röstade för på kommunstyrelsen den 26 oktober.

Kommunfullmäktige har budgeterat 31 miljoner kronor för nybyggnationen. När nu anbudsförfarandet är avslutat finns endast ett bud där totalkostnaden uppgår till 55 miljoner. Vi står alltså inför en avsevärt högre kostnad än ursprunglig budget, närmare 24 miljoner över budget. Detta skulle ge en utökad driftkostnad (varje år) på 1,8 miljoner jämfört med idag. Var skall vi skära ner för att inrymma dessa 1,8 miljoner? Skolan? Vården? Detta är orsak till att vi i nuläget anser att vi bör ta ett omtag och gå ut med en ny upphandling när den nu överhettade byggbranschen har svalnat något.

Lena Lovén Rolén (S).

Bild: Sara Arvidsson

Vi tar vår roll på största allvar, vi utgår från fakta och tittar på nuläge, erfarenheter och behovet av att göra oss attraktiva som framtidskommun för inflyttning av familjer (tillväxt) och andra, näringsliv och besökare.

Annons

Annons

Politiker behöver tänka på vad som skapar tillit och förtroende hos våra väljare, annat leder till urvattnade av demokratin som förresten fyller 100 år i år.

Lena Lovén Rolén (S) Kommunstyrelsens ordförande Skinnskatteberg

Helena Öling (S) vice ordförande Kommunstyrelsen

Pentti Lahtinen(S) ordförande tekniska utskottet

Sabine Thungren (S) ordförande barn och utbildningsutskottet

Roger Ingvarsson(S) ordförande vård och omsorgsutskottet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan