Annons

Annons

Annons

Annons

Fagersta

Insändare
Provbo korttidsboendena för att förstå problemen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bilden är tagen på ett äldreboende i en annan kommun.

Bild: Per Hansson, Arkivbild

Annons

Svar på insändaren ”Det finns alltid saker som kan bli bättre” den 5 januari 2022.

Innan min första insändare hade jag fått en länk från kommunen för att lämna synpunkter på äldreomsorgen, tack för den men jag vill skriva i FP så dem det berör kan ta del, det ger mer kraft och tyngd.

Eva Blomberg, avdelningschef vård och omsorg och Ingrid Holmgren, socialchef skriver i sitt svar att korttidsplatser är en möjlighet till en kortare vistelse för personer som har behov av rehabilitering/rekreation eller inte kan gå hem i väntan på särskilt boende. Hur kort är kort är kort, undrar jag?! Jag vet dem som bott under sådana här tillfälliga former varje dag i veckor, månader, kvartal. Då vill man ha det lite mera och trivsammare inrett, lite mer fysisk aktivering och mer social interaktion.

Annons

Annons

Ni skriver vidare att pandemin har inneburit isolering en kortare period i väntan på att provsvar inkommit. Jag har haft en närstående under sådant korttidsboende som vare sig fick ta emot besök ens med allehanda skydd, inte lämna det lilla enkelrummet eller träffa andra friska boende, varken före eller efter dubbla negativa covid-test.

Under pandemin har det därför såklart, varit extra viktigt att de ofta små enkelrummen varit trivsammare, mer aktiverade och mer sociala.

I ett aktuellt fall var det fullt jobb att få biståndshandläggaren att förstå allvar och behov av korttidsboende, men det kanske gick upp även för denne, när vistelsen där bara blev en dryg vecka innan den omsorgsbehövande avled. Ni lyssnade varken på de anhöriga eller den vård- och omsorgsbehövande som inte heller alla gånger kan fatta de bästa besluten. Däremot gjorde ni en bedömning att personen skulle klara sig hemma, trots att ni aldrig träffat personen, äldre anhörig som vårdade eller ens varit i aktuell hemmiljö för att göra en bedömning vad som fungerade och vad som inte fungerade. En kort dialog med sjukhus där båda skyllde ansvaret på varandra och den omsorgsbehövande men även anhöriga, kom i kläm.

Korttidsboendena har TV skriver ni, är det allt och det viktigaste i inredningsväg för en svårt sjuk äldre som kanske också har en demenssjukdom? Man kanske vill ha något som inte ger så mycket stressande intryck; något att titta på, klämma på, något som kanske rör sig, doftar, något där det händer något och någon att prata med. Ett vitt tak och i princip vita kala väggar att glo på i dagar, veckor, månader, kvartal, är det de som ska ge ”rehabilitering och rekreation” som ni skriver?!

En som besökt många äldreboenden i landet

Annons

Annons

Till toppen av sidan