Annons

Annons

Annons

Annons

Fagersta

Debatt
Ingen skor sig i Fagersta heller

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Marino Wallsten (S).

Bild: Sara Arvidsson

Annons

Jag läser ett inlägg av Christer Filipsson (DiN), som pratar om en ”debatt om politikernas oförtjänta arvode i Fagersta”. Att det råder kritik om en hög nivå på kommunalrådets arvode och att politiker i största allmänhet ”plockar ut både arvode och förlorad arbetsförtjänst”. Ungefär som att politiker skor sig i Fagersta, men minsann inte i Norberg.

Annons

Jag funderar på var Christer Filipsson hämtar sin ”fakta”, var ”debatten” hålls någonstans. För inte stämmer mycket av det som han säger, så källan kanske inte är den mest tillförlitliga.

Till att börja med, sett till de fasta arvodena ligger Fagersta i flera fall lågt eller på liknande nivåer som övriga jämnstora kommuner i länet. Inte ens kommunalrådsarvodet sticker ut egentligen, Christer Filipssons inte helt sanningsenliga källa till trots.

Annons

Bild: Fagersta kommun. Översyn av ersättningar till förtroendevalda” daterad 14 juni 2021.

I Fagersta förs en diskussion om att jämna ut där så behövs och knyta beräkningsgrunden för arvoden till det arvode som ges till riksdagsledamöter, precis som många andra kommuner gör. Tänkt att gälla från och med nästa mandatperiod.

En rätt grundläggande del för de förtroendevaldas möjligheter att fullgöra sitt politiska uppdrag är att de kompenseras. Ett politiskt sammanträde på arbetstid innebär ofta att förtroendevalda helt går miste om inkomsten under den tid som de är frånvarande från arbetet.

Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag. Fullt rimligt att de också får ersättning för exempelvis resekostnader. Liksom arvode för det arbete som är förenat med uppdraget. Rimligt, eftersom det är nog svårt som det är att få människor att ta sig an kommunala uppdrag överhuvudtaget.

Annons

Sedan sitter nog väldigt många politiskt engagerade på möten många kvällar och helger, utan att få något för det. Men då kanske det inte handlar om det kommunala uppdraget, utan oftast ett engagemang inom partiet som är en förening som vilken annan som helst.

Så ingen skor sig i Fagersta heller. Trist att du vill bidra till att ge sken av det, Christer.

Marino Wallsten (S)

Kommunalråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan