Annons

Annons

Annons

Annons

Norberg

Debatt
Demokraterna säger nej till storskalig vindkraft

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Magdalena Andersson (DiN), nationalekonom Talesperson i landsbygdsfrågor för Demokraterna i Norberg.

Bild: Privat

Annons

Mörka stjärnhimlar. Stillhet. Tystnad.

Vi som valt att bosätta oss på landsbygden vet att vi inte har den närhet, bekvämlighet och service det innebär att bo i centrum. Vi har medvetet valt bort detta för att i stället kunna bo i en miljö som ger oss livskvalitet.

Att bli berövad sin egen och barnens livsmiljö är ett hårt slag som vi som bor intill de 27 vindkraftverken i kommunen kan vittna om. Den tysta skogen är ett minne blott, den obrutna horisonten likaså. Stjärnhimlen är utbytt mot ett konstant blinkande inferno.

Inom en radie av åtta kilometer från vindkraftverken sänks värdet på fastigheterna med upp till 30-40 procent enligt en stor studie av forskare från KTH. Redan före byggnationen av snurrorna jag ser från vår gård i Olsbenning, så sålde de nya utländska ägarna mer än hälften av den el som verken beräknas producera till en stor elkonsument i Tyskland.

Annons

Annons

De utländska vindkraftsbolagen som etablerar sig i Sverige för att leverera el till kunder i Europa konstrueras så att de slipper betala inkomstskatt i Sverige. Är det rätt att våra pengar ska hamna i deras fickor?

Jag har länge ifrågasatt vilken samhälls-och miljönytta vi får i Norberg, och i Sverige som helhet, genom att bygga ut den icke-planerbara vindkraften. För mig är det obegripligt hur det svenska elsystemet får raseras utan någon analys av konsekvenserna. Svenska Kraftnät har länge varnat för allvarliga påföljder och vi kommer allt närmare ett scenario med roterande bortkoppling av elen i hela regioner, eftersom ett system med en stor andel vindkraft inte blir stabilt och leveranssäkert. I klartext kan vindkraftsutbyggnaden medföra att vi stundvis kan få det ganska kallt och mörkt i våra hus framöver.

Nu planeras nya områden med vindkraft i vår kommun samtidigt som S-regeringen planerar att urholka kommunernas rätt att säga nej till vindkraftsetableringar. Demokraterna tillsammans med andra landsbygdsbor i landet protesterar mot att livskvalitet säljs ut till utländska bolag. Därför är det av stor betydelse att vi kommunpolitiker sätter oss in i vilka risker som storskalig vindkraft för med sig och behandlar kommuninvånarna respektfullt och demokratiskt.

Demokraterna i Norberg kommer konsekvent att säga nej till etablering av storskalig vindkraft och verka för att möjliggöra boende och inflyttning på landsbygden. Alla i kommunen ska få kunna sova på nätterna oavsett var man bor.

Magdalena Andersson, nationalekonom

Talesperson i landsbygdsfrågor för Demokraterna i Norberg

Till toppen av sidan