Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
SD vill se specialistmottagning för sexualbrottsoffer

Sverigedemokraterna Region Västmanland välkomnar polisens brottsförebyggande insats Vårfrid.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverigedemokraterna Janeth Persson och Ingvar Jonsson. Foto: Joel Liljekvist

Annons

Vårfrid är en brottsförebyggande insats som polisen i region Mitt genomför inför och under påskhelgen i samtliga tre polisområden; Gävleborg, Uppsala och Västmanland. Målet är att minska antalet brott i nära relation och att i slutändan rädda liv.    

Enligt polisen så inkom under 2021 drygt 6 000 ärenden gällande brott i parrelation, brott mot barn och våldtäkt mot vuxna i region Mitt.

Annons

Annons

Bara det är 6 000 skäl till att polisen genomför Vårfrid.

Under storhelger och ledigheter är det mer vanligt att brott mot särskilt utsatta brottsoffer ökar.

Vi Sverigedemokrater vill se ett inrättande av en specialistmottagning i Region Västmanland för vård av sexuellt våldsutsatta kvinnor och män. Hälso- och sjukvårdslagens definition av ”en god vård” tydliggör den skyldighet som hälso- och sjukvårdspersonal har i omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor och män.

Steget ut ur ett misshandelsförhållande är stort och vården bör därför vara lättillgänglig. Den våldsutsatta är ofta fylld av skam och skuldkänslor och ett bra bemötande från sjukvården är grunden för att individen skall känna sig trygg nog att våga berätta om sin situation. Den våldsutsatta måste bli synliggjord för att en behandlings-/läkningsprocess ska kunna ta vid. Individen bör stöttas på vägen mot ett självständigt beslut om sitt fortsatta liv och informeras om den hjälp som finns att få. God kontakt mellan vårdgivare och patient är härvid av allra största vikt.

Rätten till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet – också för den som utsatts för våldtäkt, incest eller andra sexuella övergrepp.

Sexualbrott ger vårdkrävande skador. Våldtäkt eller annat sexuellt våld är det trauma som oftast leder till posttraumatiskt stressyndrom och har den starkaste kopplingen till självmord, självmordstankar och självskadebeteende. Konsekvenserna är ett förändrat liv med varierande grad av smärta, utmattning och psykisk ohälsa.

Vi Sverigedemokrater vill att region Västmanland inrättar en sådan specialistmottagning.

Ingvar Jonsson (SD), regionråd

Janeth Persson (SD), ledamot

Annons

Annons

Till toppen av sidan