Annons

Annons

Annons

Annons

Norberg

Debatt
Patetiskt svar om skolan från majoriteten

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Liane Blom (L).

Bild: Lova Jappevik

Annons

Svar på debattinlägget: ”Var är DiN:s egna förslag på satsningar inom skolan?”.

Det finns en ovilja hos majoriteten i Norberg att mäta saker och ting. Det gör att beslut tas mellan tummen och pekfingret och på magkänsla. Det duger inte. Med makt följer också ansvar. Det är dags att S och V rannsakar sin insats vad gäller skolan i Norberg. Det låter fint när S och V förklarar vilka satsningar som gjorts på skolan i Norberg. Samverkan för bästa skola (SBS) är snarare en straffåtgärd för att Norbergs skola under för lång tid haft för dåliga resultat och är ett projekt som drivs av Skolverket.

Annons

Annons

Utöver det har personal på Centralskolan påtalat att SBS inte var förankrat i verksamheten under lång tid in i projektet. Förra årets nior lyckades bättre än föregående kull att nå behörighet men fortfarande är den krassa sanningen att ungefär var fjärde elev från Norberg inte når behörighet till gymnasiet. Var femte elev med helsvensk skolgång når inte heller målen. Det är illa. Under flera års tid har L påtalat att det saknas åtgärdsprogram för flera elever i behov av stöd. En rutin skulle införas för flera år sedan så att föräldrar också kan se åtgärdsprogrammen. Efter flera år är rutinen fortfarande inte på plats, och föräldrar till elever i behov av stöd kan inte ens se vilka insatser som skolan satt in för att eleven ska klara målen.

Elevhälsoteamet har de facto saknat specialpedagog en längre tid - så vad är själva satsningen från majoriteten? Majoriteten förlitar sig på förvaltningen. Det är hedervärt, men kostnaden för eleverna är höga. I sin budget förklaras de låga skolresultaten med att många elever har för hög frånvaro. Det är förvisso sant – vi politiker har fått se listor på hur pass hög frånvaron är och det är många barn som är borta alltför mycket.

Vad gör majoriteten? Istället för att ta reda på varför så många barn inte går till skolan så pekar majoriteten med hela handen och talar om att nu ska det satsas på högre närvaro. Hmm? Det är redan skolplikt i Sverige. Resultatet har blivit att vi denna termin har fler hemmasittare än tidigare.

Det händer alldeles för lite och fattade beslut följs inte upp. Vill man att det ska gå bättre för barnen i skolan – så behövs ett nytt styre i kommunen.

Liane Blom (L), ordförande i Liberalerna Norberg

Till toppen av sidan