Annons

Annons

Annons

Annons

Norberg

Debatt
Utom all räddning, kanske

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Per-Arne Andersson (M).

Bild: Lova Jappevik

Annons

Den 11 april behandlades årsredovisningen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) av kommunstyrelsen i Norbergs kommun.

Det har förekommit kritik av förbundschefen, det har varit arbetsförhållanden som ansetts som dåliga, det har varit misstankar om tystnadskultur. Under senare delen av 2021 har det mig veterligen påbörjats ett förändringsarbete med KPMG:s rapport som grund. Om ärendet hade fått den uppmärksamhet det borde ha så hade status på detta arbete återredovisats. Det finns alltid olika uppfattningar om bedömningar och mjuka värden. Det kan man leva med.

Annons

Men när man läser dels rapporten från KPMG, dels från förbundets lekmannarevisorer, och får en känsla av samstämmighet. Inte bara i omdömen utan i ett samstämmigt förslag att förbundschefen och direktionen inte skall få ansvarsfrihet på de identifierande grunderna. Det kan ibland ses som lite väl tilltagen åtgärd, men är kanske tvunget.

Annons

Majoriteten i Norbergs kommun godkände årsredovisningen och gav styrelsen och förbundschefen ansvarsfrihet. Oppositionen, bland annat moderater och liberaler, yrkade på att förbundschefen och direktionen inte skulle få ansvarsfrihet. Visserligen har då KPMG och förbundets lekmannarevisorer ingen bestämmanderätt över SDR, men det är en prestation att slingra sig undan från ansvar när det gäller verkligt svidande kritik. Det skulle kunna vara färdigt här, men det är det inte.

Jag vill gärna se detta ur ett medborgarperspektiv, inte bara ur ett pennfäktande politikerperspektiv. När jag läser följande från revisionens rapport:

”För att kontrollera ändamålsenlighet och om verksamheten bedrivits enligt politiska mål och intentioner har KPMG på vårt uppdrag genomfört en granskning av ledarskap och arbetsmiljö inom SDR. I denna redovisas en mängd iakttagelser. Många av dessa klarlägger brister i arbetsutskottets och direktionens agerande. Brister eller förhållanden som kan leda till allvarliga konsekvenser för att upprätthålla och utföra räddningstjänstens samhällsviktiga ansvar och uppdrag i arbetet med skydd mot olyckor”.

För mig blir detta personligt i stället för att jag ska agera som politiker. För mig som medborgare blir jag misstänksam men framför allt, oroad när jag läser underlaget till årsredovisning. Kan jag verkligen lita på att räddningstjänsten sköter sitt arbete, har ordning på utrustningen och lämnar interna frågor därhän i ett skarpt läge?

Per-Arne Andersson, Moderaterna Norberg

Till toppen av sidan