Annons

Annons

Annons

Annons

Fagersta

Debatt
C: Fagersta kommun borde bli en bättre arbetsgivare

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sebastian Frännfors (C) och Yousef Hussin (C).

Bild: Sara Arvidsson, Britta Söderberg

Annons

Första maj är snart här! Vi i Centerpartiet i Fagersta vill passa på att påminna om hur viktigt det är att vi ser till att ta hand om varandra. Vi vill uppmana Fagersta kommun att bli en bättre arbetsgivare. Det finns mycket som kan göras för att förbättra arbetsmiljön och hållbarheten för människor som varje dag arbetar för att vår kommun ska fungera och leva.

De senaste tiden har de offentliga Sverige drabbas av massuppsägningar vid ett flertal tillfällen. Ett känt exempel var barnmorskeupproret i Stockholm, då efter en längre tid av ohörsamhet till personalens krav, regionen utsattes för en massuppsägning. När de väl var försent, gjorde man helt plötsligt allt man kunde för att hörsamma personalens önskemål.

Annons

Även på närmare håll har vi sett massuppsägningar i offentlig verksamhet. I Norberg stormade det kring hemtjänsten under 2021. Detta kulminerade i att kommunledningen lovade att prata med personalen.

Annons

Detta löfte kanske skulle ha gjorts redan den 17 juni 2019 då det i en insändarskribent beskrev det som en mardröm att jobba inom hemtjänsten i Norberg.

Med strax över 1500 människor anställda i kommunen, är de Fagerstas enskilt största arbetsgivare. I deras kompetensförsörjningsstrategi från 2018 så står det att Fagersta skall vara en attraktiv arbetsgivare. Men när jag läser årsredovisningen från 2020 framgår att inte allt för mycket tid läggs på att analysera hur attraktiv arbetsplatsen är som kommunen erbjuder.

Till exempel framgår där att  det finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan olika avdelningar.

Yousef Hussin (C).

Bild: Sara Arvidsson

Socialförvaltningen ligger högst, tätt följd av skolan. Där är människor sjukskrivna dubbelt så mycket som på NVK:s kontor. Vad beror det på? Det finns det ingen analys av. Det är fullt möjligt att göra någonting åt detta. I kommunalarbetaren den 16:e februari framkommer det i artikeln ”Halverad sjukfrånvaro på hemtjänst i Uppsala” att det går att förbättra situationen avsevärt.

Annons

På Fagersta kommuns hemsida finns det en lista med rapporter och granskningar av olika slag. Det innefattar totalt tio år av olika granskningar. Om det går att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron såsom gjorts i Uppsala så är det värt att spendera lite tid på att lyssna på personalen.

Annons

Sebastian Frännfors (C).

Bild: Britta Söderberg

Vi måste se till att Fagersta kommun är en attraktiv arbetsgivare, som föregår med gott exempel och lyssnar på sin personal, innan det är för sent.

Vi i Centerpartiet i Fagersta vill på allvar utreda hur arbetsmiljön är i den kommunala verksamheten, och hur den kan förbättras? Hur vi kan vända trenden med hög sjukfrånvaro i vissa verksamheter och på så sätt stärka och lyfta personalen? Vi vill lyssna på de viktigaste byggstenarna för vår välfärd.

Centerpartiet vill göra Fagersta kommun ett föredöme som arbetsgivare. Ingen ska tas för givet.

Yousef Hussin (C)

Sebastian Frännfors (C)

Annons

Annons

Till toppen av sidan