Annons

Annons

Annons

Annons

Norberg

Insändare
DiN vill förbättra kontakterna med näringslivet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Christer Filipsson (DiN).

Annons

Svar på insändaren ”Vill man ha ett levande näringsliv måste man prata med oss företagare”.

Jag kan förbehållslöst erkänna att vi från DiN inte har gjort något företagsbesök i Norberg under de senaste fyra åren. Vi har heller inte varit i kontakt med dig för att uppdateras om vilka planer du har med Antons mack som ligger vid den västra infarten till Norberg

Annons

Den korta förklaringen är resursbrist. Socialdemokraterna har lagt beslag på alla resurser som krävs för att vi skall kunna bedriva ett oppositionsarbete värt namnet.

Vi har flera gånger påtalat att den sneda fördelningen av resurser för att bedriva politiskt arbete skapar en demokratisk obalans som jag kallar en ”demokratiskt diktatur”. Lösningen stavas oppositionsråd men på det har fullmäktiges ordförande föraktfullt svarat att det är majoriteten som bestämmer över resurserna.

Annons

Däremot har jag i alla år undrat varför det dåvarande kommunalrådet Åsa Eriksson (S) 2011 inte fullföljde kommunstyrelsens beslut om att till varje pris lägga det högsta anbudet på fastigheten Antons mack. Hade hon gjort det hade vi på ett helt annat sätt kunnat styra utvecklingen av den västra infarten till Norberg. Det är enligt min mening ett av de största misstagen som kommunalrådet begick och det har aldrig, trots frågor från oppositionen, lämnats någon förklaring till varför hon släppte fastigheten.

För att få till stånd en förändring och förbättra vårt näringspolitiska arbete har vi inför det här året specialiserat oss och våra företrädare Magnus Söderlund (DiN) som själv är entreprenör och företagare kommer tillsammans med Eddie Lundeqvist (DiN) att inrikta sig på att kartlägga och lägga upp en plan för hur den lokala företagsamheten skall stimuleras och utvecklas. De kommer att kontakta dig Patrick.

Jag blir upprörd men kanske inte förvånad över att det maktbärande partiet som sitter på alla resurser inte har haft några som helst kontakter med dig Patrik under alla år. Det kan enbart tyda på ett ointresse för vad som krävs för att ni och vi som driver företag skall kunna bli framgångsrika. Känner vi oss inte bekräftade så lämnar vi kommunen.

Det kan enbart bli bättre men för att snabba på processen får ni lägga er röst på Demokraterna i Norberg i september – en garant för förbättring och förändring.

Christer Filipsson

Demokraterna i Norberg

Annons

Annons

Till toppen av sidan