Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Anställ läkare – inte fler anministratörer

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mikael Andersson Elfgren (M). Bild: Moderaterna.

Annons

För varje läkare regionen anställer anställs tre personer inom regionens ledning och administration. Låter det orimligt? Så är fallet i Västmanland. Sedan 2018 har antalet anställda läkare inom Region Västmanland ökat med 39 personer, samtidigt har antalet anställda inom regionens ledning blivit 54 personer fler och antalet handläggare och administratörer ökat med 63 stycken.

Annons

I takt med att antalet personer i regionens ledning och administration växer tar administrationen i regionen alltmer plats. Det ena styrdokumentet längre och mer omfattande än det andra och regionen slår nya rekord i policys, rapporter, riktlinjer, strategier och andra styrdokument. Samtidigt visar både forskning, utredningar och vittnesmål att hälso- och sjukvårdspersonalen tvingas lägga allt för mycket av sin arbetstid på administration. Konsekvensen är att mer tid och resurser läggs på pappersarbete och allt mindre på det som är viktigt – mötet med patienten. Denna utveckling är inte hållbar och måste få ett slut.

Annons

Att administrationen ständigt ska öka är ingen naturlag. Moderaterna har vid flera tillfällen lyft den växande administrationen och krävt en rad åtgärder för att förbättra. En första åtgärd är att införa anställningsstopp för centralt placerade administrativa tjänster inom regionen. Organisationen är redan stor som den är och har utrymme för effektivisering. Anställningsstoppet ska inte gälla de som arbetar nära vården, exempelvis medicinska sekreterare. Detta kombinerat med en rejäl genomlysning av krav och regleringar i syfte att minska dessa är två viktiga steg i att frigöra resurser och göra så att mer av vårdpersonalens tid kan ägnas åt patienten. Dessa moderata förslag har det socialdemokratiska styret konsekvent sagt nej till.

Patienter som inte får vård i tid kan inte administreras bort. Vi behöver fler händer i vården, inte i administrationen. Men tyvärr visar denna mandatperiod att Socialdemokraterna saknar engagemang, vilja och förslagen kring hur administrationen ska minska så att mer tid och resurser kan ägnas åt patienten och mindre åt överflödigt pappersarbete.

Annons

Efter en för lång tid vid makten har Socialdemokraterna börjat nöja sig med status quo, trots många brister och stor förbättringspotential. Att vänta och se och hoppas att någon annan löser problemet åt dem kommer aldrig att ske. Vi kan inte ha fyra år till där administrationen växer snabbare än anställd hälso- och sjukvårdspersonal. Det är dags att byta ut Socialdemokraterna.

Mikael Andersson Elfgren (M)

Oppositionsråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan