Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
SD: Barn ska inte vårdas inom vuxenpsykiatrin

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Gisela Carstinge (SD), kandidat till regionfullmäktige Sverigedemokraterna.

Bild: Privat

Annons

Barn ska vårdas på barnavdelningar och vuxna ska vårdas på avdelningar för vuxna. Det låter väl helt självklart. Men i Västerås vårdas en 14-åring inom vuxenpsykiatrin. Barnet vårdas på (PIVA) psykiatrisk intensivvårdsavdelning avsedd för vuxna. Här vårdas länets svårast psykiskt sjuka patienter, många med missbruksproblematik.

Det beror inte på att barnet behöver någon form av specialistvård utan för att BUP:s personal inte orkar och mår dåligt. Här finns förstås omständigheter som ingen kan uttala sig om, på grund av sekretess. Både verksamhetschefen för BUP och verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin svarar att det ibland kan vara nödvändigt att låna vuxenpsykiatrins lokaler för att garantera en god patientsäkerhet för att kunna ge alla patienter den bästa tänkbara vård. BUP har endast en avdelning för slutenvård, med fem vårdplatser. Här blir anledningarna till att barnet behöver slutenvård väldigt många och väldigt olika.

Annons

Annons

I den här blandningen förekommer barn som är väldigt utåtagerande och kan utsätta andra för fara eller allvarlig skada. Här finns även barn med allvarligt självskadebeteende som upprepade gånger försöker skada sig själva. I de flesta fall så väljer man att placera minderåriga barn på avdelningar för vuxna för att det inte finns kapacitet att vårda barnen på befintlig barnavdelning. Att de helt enkelt kräver en annan typ av vård än vad befintlig barnavdelning kan erbjuda. Och i många fall handlar det alltså om att barnet vårdas på PIVA, för att BUP inte har en egen intensivvårdsavdelning.

Region Västmanland behöver se över och inrätta en egen psykiatrisk intensivvårdsavdelning för barn. En avdelning som kan erbjuda det man idag efterfrågar när man placerar barn tillsammans med länets svårast psykiskt sjuka patienter. Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar. Psykisk ohälsa drabbar allt fler och speciellt barn och ungdomar. Psykisk ohälsa måste prioriteras. Barn och ungdomar måste prioriteras. Om vi bygger starka och trygga barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna.

Region Västmanland klarar alltså inte av att erbjuda barn ett första besök inom den tid de är ålagda. BUP Start är dessutom en länsövergripande mottagning. Det är många barn och ungdomar som är hänvisade dit, och det är många som får vänta länge innan de blir erbjudna ett första besök. För ett barn som lider av depression, ångest, tvångstankar, ätstörningar kan 30 dagar vara en lång tid att behöva vänta för att få hjälp. Allt över 30 dagar är ett misslyckande från samhället. Att barn vårdas på avdelningar för vuxna händer med jämna mellanrum, och det händer även i andra län, men det betyder inte att det är rätt.

Det här en av mina mest prioriterade frågor. Psykisk ohälsa. Barns rättigheter. Barns bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Gisela Carstinge (SD)

Kandidat till regionfullmäktige Sverigedemokraterna

Annons

Annons

Till toppen av sidan