Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Såhär kan bristen på barnmorskor minskas

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svenska barnmorskeförbundet Västmanland ger förslag på vad som kan minska bristen på barnmorskor.

Bild: Robert Eriksson

Annons

Idag, den 5 maj, firas den Internationella Barnmorskedagen världen över. Dagen ger oss barnmorskor en möjlighet att tillsammans synliggöra, förena och engagera kollegor, beslutsfattare, lärosäten, internationella och nationella organisationer. Det skapar förutsättningar för barnmorskor att vara en profession som säkerställer god jämlik sexuell och reproduktiv hälsa av god kvalitet för alla. I år firas barnmorskedagen med temat “100 years of progress” och leds av det internationella barnmorskeförbundet International Confederation of Midwives som fyller 100 år i år.

Annons

Internationella barnmorskedagen är en dag som uppmärksammar barnmorskors betydelse för kvinnors, barns och familjers hälsa. Bristen på utbildade barnmorskor bidrar till att 800 kvinnor dör per dag på grund av komplikationer under graviditet, osäkra aborter och ökad risk under förlossning och eftervård.

Annons

Även i svensk mödra- och förlossningsvård och annan kvinnovård krävs att vården organiseras så att möjligheten finns för en jämlik vård. Samtliga 21 regioner saknar barnmorskor och ersätter därför barnmorskor i för stor utsträckning med grundutbildade sjuksköterskor. Det ger sänkt vårdkvalitet och är inte acceptabelt i ett rikt land som Sverige.

Det räcker inte att bara utbilda fler barnmorskor. Arbetsvillkoren behöver förbättras på ett sådant sätt att nyutbildade väljer att arbeta som barnmorskor och att vi behåller de barnmorskor som redan arbetar. Barnmorskor måste få arbeta under rimliga villkor, få fyra veckors sammanhängande semester under sommaren, höjt OB, en löneutveckling som speglar både kompetens och ansvar. I Västmanland föreslår vi att nyutbildade barnmorskor erbjuds en gedigen introduktion under hela det första året. Det behöver också finnas utrymme för verksamhetsutveckling och evidensbaserad vård inom alla verksamheter där barnmorskor arbetar.

När det gäller organisation av kvinnovården behövs åtgärder både inom slutenvård och öppenvård. På kvinnokliniken i Västerås finns ett stort behov av en separat avdelning för födande vars förlossning ska sättas igång, så kallad induktion. Inom öppenvården är organisationen kring barnmorskemottagningarna fortfarande sårbar vilket medför svårigheter med bemanning, frånvaro samt kontinuitet för patienterna.

Annons

Vi firar den internationella barnmorskedagen med en vision om att världens befolkning ska ha tillgång till utbildade och kompetenta barnmorskor under hela livet. Det handlar om nu men också om allas gemensamma framtid.

Styrelsen Svenska barnmorskeförbundet Västmanland

Annons

Annons

Till toppen av sidan