Annons

Annons

Annons

Annons

Skinnskatteberg

Debatt
Kultursektorn vill ha fyraårsplaner – jag vill bli överraskad

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ulf Stenberg, författare och fd kulturchef i Skinnskatteberg, gör ett inlägg i kulturdebatten. Kan och bör kultur verkligen planläggas?

Bild: Privat, Julia Engström

Annons

Texten är del av en kulturdebatt.

Några funderingar kring kulturplaner och kulturbegrepp, ja, till att planlägga kultur överhuvud taget, lägg därtill konkreta planer för hur kulturen ska se ut om fyra år, som Skinnskattebergs kommunala kultursektor vänt sig till kommuninvånarna med en förfrågan om.

Ja, vem som visste det? Om fyra år vill jag ha drabbats av något som jag inte visste att jag tyckte om eller ens visste att det existerade, inte förargas av eller glädjas åt att det som hände inte fanns med i fyraårsplanen för kultur i Skinnskatteberg. Det handlar trots allt inte om några sovjetiska femårsplaner, hoppas jag.

Galleri Astley i Uttersberg.

Bild: Mimmi Sundberg

Annons

Annons

Kulturen går inte att planläggas fram, alldeles oavsett vad som står i en kulturplan. När det kommer till kritan handlar det om tillfälligheternas spel, om Homo Ludens (den lekande människan).

Det kan vara en opera, en stråkkvartett, en text eller ett bildkonstverk. Det hände, det manifesterade sig på något sätt, i radio, i en text, på en konsert, på en utställning, men inte som ett resultat av en kulturplan.

Det jag vill komma åt är en viss klåfingrighet hos den moderna människan som inträffar eller snarare inte inträffar när hon ställs inför konstnärliga uttryck och uttrycksformer som hon har uppenbara svårigheter med att förstå och ta till sig. Då uppstår ofta ett behov av att kunna kvantifiera och avmystifiera kulturen, detta har inte enbart med kulturplaner att göra utan har en vidare räckvidd. Att helt enkelt göra kulturen taktil och mätbar. ”Hands off”, säger jag.

Detta fordrar att det finns en fri kommunal pott av pengar för att kunna stödja intressanta idéer och initiativ som dyker upp under resans gång.

Faktum är att kulturen är en omätbar frizon, kanske den enda, i ett i övrigt uppmätt samhälle. Den provocerar genom att agera ”hard to get”. Det är och förblir den enskilde läsarens, lyssnarens och betraktarens ensak, eftersom tillägnelsen av konst är en högst individuell aktivitet, rent av privat, där du är utelämnad till dig själv och där behållningen är direkt avhängig det arbete du lägger eller har lagt ned på denna tillägnelse. Tvärtemot kommersialismens ”instant culture”. Konsten är en levande kommunikationsform som ej hör hemma i statiska staplar och diagram (eller för den delen i kommunala kulturplaner). Det är frihetens röst, svår att kontrollera och systematisera.

Annons

Annons

"Kulturen går inte att planläggas fram, alldeles oavsett vad som står i en kulturplan", skriver Ulf Stenberg.

Bild: Julia Engström

Med kultur menar jag bildkonst, musik, film, litteratur, teater och dans, alltså ett icke-utvidgat kulturbegrepp. Trädgårdskulturen och idrottskulturen må ursäkta, men de blir inte bättre av att kallas kultur. Det utvidgade kulturbegreppet är dessutom meningslöst, eftersom det innehåller allting och ju mer man fyller ett begrepp med desto tommare blir det.

Att styra eller planlägga kultur som somliga vill, inte nödvändigtvis Skinnskattebergs kommunala kultursektor, där jag inte tror att den ambitionen föreligger, förutsätter en visdom som ingen besitter. Det förutsätter dessutom kunskap om en riktning, som ingen känner. Och om ett mål som ingen förmår formulera, eftersom kulturen inte har något mål. Den är ett mål i sig, inte ett medel.

Kultur är ovisshet och sökande. Den meningsfulla kulturen arbetar dessutom ofta med motspråk, motbilder och motljud. Konstkulturen är aldrig överens.

Ulf Stenberg.

Bild: Privat

Vad är den kommunala aktörens huvuduppgift? Huvuduppgiften måste vara att skapa ekonomiska förutsättningar för ett kulturliv, genom årliga bidrag till verksamma kulturföreningar och institutioner. Dessutom hävdar jag bestämt att en kontinuerligt pågående verksamhet av hög kvalitet inte är i behov av några kulturplaner. Vad det handlar om handlar om är att ha en bra verksamhet, inte om att ha en bra kulturplan!

Annons

Detta fordrar att det finns en fri kommunal pott av pengar för att kunna stödja intressanta idéer och initiativ som dyker upp under resans gång och, nog så viktigt, att dessa fria pengar också lämnar utrymme för egna idéer och initiativ. Det får inte vara så att framtiden lamslår samtiden i den meningen att den redan är intecknad i en kulturplan.

Ulf Stenberg, författare, fd Kulturchef Skinnskatteberg, fd Orkesterchef Västerås, fd Studiochef Stockholm

Annons

Annons

Till toppen av sidan