Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Så förbättrar vi företagsklimatet i Västmanland

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv Västmanland.

Bild: Magnus Westberg

Annons

I veckan publicerar Svenskt Näringsliv resultatet från årets undersökning av det lokala företagsklimatet. Västmanlands företag sysselsätter idag 83 600 personer som tillsammans skapar 23,9 miljarder kronor i skatteintäkter till allas vår gemensamma välfärd. Varav företagen i Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg bidrar med 1,9 miljarder kronor.

Om det lokala näringslivet kan anställa tio nya personer motsvarar det skatteintäkter som täcker kostnaderna för en hel förskoleklass eller sex nya undersköterskor, vilket tydligt illustrerar vikten av ett gott klimat för företagande.

Företagarna i Västmanland ger det lokala företagsklimatet 3,2 av 6 som sammanfattande omdöme, vilket kan jämföras med snittet i Sverige i sin helhet som är 3,4. Bäst bland kommunerna i länet hamnar Kungsör där betyget är 4,3 och sämst hamnar Norberg och Köping där betyget blev 2,6.

Annons

Annons

De frågor som Västmanlands företagare ser som mest prioriterade för att företagsklimatet ska förbättras är följande:

► En bättre dialog med kommunen. En nära och frekvent dialog med det lokala näringslivet är avgörande för att kommunen ska förstå vilka utmaningar och problem som företagare hanterar i sin verksamhet och för att förstå vad kommunen kan göra.

► Att brottsligheten bekämpas och att trygghet upprätthålls. Enligt siffror från Svenskt Näringsliv (2022) kostar brottsligheten svenska företag ca 90 miljarder årligen bara i direkta kostnader. Varav två miljarder i Västmanland. Det lokala näringslivet måste involveras i kommunernas arbete för att bistå med förståelse för den brottslighet som riktar sig mot företag.

► Att kommunernas beslutsfattare visar bättre förståelse för företagande. Näringslivet är motorn i landets välstånd och välfärd. Utan goda förutsättningar för företagande uteblir satsningar på skola, vård och omsorg. Näringslivets villkor måste därför ses som ett allmänintresse.

► Snabbare handläggning. Drömmar går i kras när handläggning drar ut på tiden. Även detta är kopplat till kommunernas förmåga att kommunicera med näringslivet. Med serviceinriktade handläggare som ger råd och vägledning till företagare genom olika tillståndsprocesser kan handläggningstiden snabbas upp betydligt, jämfört med om näringslivet bara möts med omotiverade avslag.

Annons

► Fler bostäder. Allt för ofta måste den som erbjudits ett arbete tacka nej för att det inte finns någonstans att bo. Kommunerna i länet måste ha en mer tillåtande attityd till byggande.

Under de år som Svenskt Näringsliv har kartlagt landets lokala företagsklimat har vi sett att det är möjligt att skapa ett attraktivt företagsklimat. Men det kräver ett målmedvetet och långsiktigt arbete som grundar sig på insikten om att näringslivets villkor är en angelägenhet för oss alla. Ett starkt Västmanland kräver ett starkt näringsliv!

Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv Västmanland

Annons

Annons

Till toppen av sidan