Annons

Annons

Annons

Norberg

Insändare
Norberg kan bättre – men inte med S i spetsen

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Anna Lindgren, Demokraterna i Norberg.

Bild: Sara Arvidsson

Annons

Valrörelsen har dragit igång och jag noterar att S valslogan detta år lyder ”Sverige kan bättre”. Det är insiktsfullt av ett parti som styrt Sverige de senaste 8 åren. Varför har man inte under dessa år presterat bättre?

I Norberg har partiet däremot styrt i 16 år vilket inte visat sig i någon positiv effekt, varken på resultaten i skolan eller genom en förbättrad kvalitet i omsorgen. Norberg kan bättre men tyvärr inte med hjälp av socialdemokraterna.

Annons

Annons

Det socialdemokratiska styret har istället präglas av en tystnadskultur där de som ifrågasätter brister i ledningen tystats ner. Passiva s-politikerna uppvisar en märklig motvilja för att styra trots att de alltid strävar efter att ha makten att styra.

De senaste dagarna har jag tagit del av ett öppet brev som riktar förödande kritik över det inkompetenta sätt som skolan styrs idag. Författaren ger en inblick i skolans värld där ledning och styrning utövas med en monumental brist på kompetens och ansvarstagande.

Skrivelsen inleds med ”…varför tar inte NÅGON i kommunstyrelsen, som är huvudman för skolan, något reellt ansvar för elevernas utbildning, lärarnas och rektorns arbetssituation…”

Samma fråga har vi ställt oss i fyra år nu. Demokraterna har protesterat och kritiserat utan respons från de styrande.

Författaren skriver vidare:

”…det finns ett ledningsskikt i Norberg som nedvärderar yrkeskompetens och utbildning och som ser kompetens hos medarbetarna som ett hot mot sin maktposition. En skolledare skall naturligtvis ha högst kompetens, inte lägst som sektorchefen pga. sina egna brister verkar arbeta hårt för…”

Beskrivningen gäller Centralskolans biträdande rektor som, trots avsaknad av grundläggande kvalifikationer för flera år sedan tilldelades tjänsten som biträdande rektor. Det är samma S-märkta rektor som anklagar Demokraterna för att vi med våra insändare skadar Centralskolans rykte så pass att man inte kan rekrytera lärare.

Annons

Annons

Brevet avslutas med ”… kommunstyrelsen och kommunchefen borde avgå allihop om de nu inte genast tar det ansvar som huvudman för skola, som de är satta att ta…”

Jag är beredd att instämma i författarens slutord. Norberg kan bättre – men inte med nuvarande politiska regim.

Anna Lindgren, Demokraterna i Norberg (DiN), ledamot i kommunstyrelsen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan