Annons

Annons

Annons

Annons

Norberg

Insändare
Bra arbetsmiljö i kommunhuset kräver kunniga politiker

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Eva Pålsson (S), Norberg.

Bild: Privat

Annons

Fullmäktige sätter mål och anvisar medel. Följer upp hur det gått för verksamheterna att nå sina mål.

Vid senaste fullmäktigemötet i Norberg handlade de flesta ärendena om att följa upp hur verksamheterna och ansvariga politiker arbetat under 2021. Då hade vi möjlighet att diskutera och ställa frågor. Årsredovisningarna godkändes och politikerna i nämnder och styrelser beviljades ansvarsfrihet för år 2021. Det finns inga reservationer, inte ens om någon dålig arbetsmiljö där, förutom runt SDR. Där var alla ense om att de ska återrapportera vad de gör.

Annons

Under resten av kvällen framfördes, trots ansvarsfriheten, flera gånger att arbetsmiljön både i kommunens verksamheter och våra samverkansorgan var dålig. För det hade man hört eller också hade det kommit till någons kännedom…

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har ansvar för alla anställdas arbetsmiljö. Det ansvaret har vi alla delegerat till kommunchefen.

Annons

När politiker i fullmäktige framför att arbetsmiljön är dålig och att anställda far illa, för det har man hört någonstans, då säger den politikern samtidigt att kommunchefen inte sköter sitt jobb. (Och att politikern i fråga inte förstår vad hen gör.)

För kommunchefen har vi politiker direkt arbetsmiljöansvar. Att genom okunskap påverka hans arbetsmiljö och undergräva förtroendet för honom hos personalen är inte att ta politiskt ansvar.

Vi har, i Sverige och i Norberg, ett utmärkt systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla anställda ska anmäla ett arbetsmiljöproblem eller en risk för ett arbetsmiljöproblem. Blankett finns. Skyddsronder görs och frågan är en punkt på alla arbetsplatsträffar. Det finns också en myndighet (Arbetsmiljöverket) som bistår med både lagar, regler, råd och stöd. Vi som politiker ska alltid hänvisa anställda den vägen och stötta dem att anmäla arbetsmiljöproblem.

Den politiker som ändå fått höra något viktigt på byn ska vända sig till kommunchefen och informera om det. Då kan det bli bättre.

Men det är inte något man kan skriva motioner om eller lyfta som argument i debatten. Inte heller på sociala medier och i synnerhet inte erbjuda sig att lösa problemet själv. Annat än med bättre målsättningar, bättre uppföljningar och mera medel förstås.

Finns det politiker som anser att de inte är nöjda med hur det delegerade arbetsmiljöarbetet sköts, kan de fortfarande väcka frågan om att dra tillbaka delegationen för vår kommunchef.

Eva Pålsson (S), Norberg

Annons

Annons

Till toppen av sidan