Annons

Annons

Annons

Annons

Norberg

Insändare
Pratima, att förminska skrivelsen visar på okunnighet om visselblåsare

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Anna Lindgren och Christer Filipsson, Demokraterna i Norberg (DiN).

Bild: Privat

Annons

Replik på Pratima Åslunds inlägg om skolan:

Pratima Åslund – du företräder ett parti som under fyra års tid inte haft mod eller kraft att ta itu med de problem som den aktuella skrivelsen ger uttryck för. Kritiken som framförs stämmer i stort sett överens med vår bild av hur inkompetensen tillåts verka under socialdemokraternas och vänsterns styre i Norbergs kommun.

Annons

Annons

Att förminska innehållet och författaren genom att hänvisa till att skrivelsen är anonym visar på en uppseendeväckande okunnighet om rådande lagstiftning för visselblåsare. Om man läser skrivelsen, vilket Åslund tydligen inte gjort, kan man konstarea att författaren är väl bekant och initierad i de problem och den lagstiftning som reglerar skolans värld.

Vi anser att en rektor som under ett politiskt sammanträde den 16 juni 2022 uttrycker att ”… föräldrar som vill ha dyslexi utredning på sina barn försöker bara hitta på ursäkter för sina barn som är lata…”, är olämplig för sin uppgift. Uttalandet kännetecknas av en total brist på kunskap och förståelse för föräldrar som har barn med särskilda svårigheter.

Pratima – ta del av skrivelsen och återkom när du har någon substans och saklighet i ditt inlägg än vad du nu ger uttryck för.

Anna Lindgren, ledamot i Barn och utbildningsutskottet

Christer Filipsson, ledamot i kommunstyrelsen

Annons

Annons

Till toppen av sidan