Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Vad kommer först, en god arbetsmiljö eller fler barnmorskor?

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Anita Lilja-Stenholm (L)och Liane Blom (L) skriver under artikeln tillsammans med flera andra Liberaler i Västmanland.

Bild: Sara Arvidsson, Sara Arvidsson

Annons

Barnmorskornas debattartikel i VLT är en viktig signal om att arbetsmiljöarbetet behöver intensifieras. Om arbetsmiljön var bättre skulle fler orka jobba heltid, och fler söka sig till yrket. Med stressade barnmorskor riskeras patientsäkerheten. Arbetsmiljö- och kvalitetsarbete som bygger på medarbetarnas delaktighet ska hela tiden utveckla, förbättra och säkra verksamheten. Möjlighet till handledning och mentorskap ger en trygghet vid introduktion och grunden till att stärka arbetsmiljön.

Den 13 juli skrev vi Liberaler och Liberala Kvinnor i VLT att ”en trygg förlossning ska vara en självklarhet”. Vi vill se krafttag mot förlossningsskador, där fortbildning och en stärkt eftervård är viktiga delar. Vi vill stärka vården för de som drabbas av förlossningsdepression och förlossningspsykos och öka tillgängligheten till mödrahälsovården genom bland annat mer samarbete med ideella föreningar och fler familjecentraler. För det behöver barnmorskorna rätt förutsättningar!

Annons

Annons

Liane Blom (L).

Bild: Sara Arvidsson

Barnmorskor på vårdcentralerna och på förlossningen behöver gemensamt goda förutsättningar. Vi vill se en översyn av helheten. Primärvården behöver också stärkas. Även förebyggande arbete är viktigt: fler födande med god hälsa minskar vårdbehovet. Fler trygga graviditeter och förlossningar ger fler familjer en bra start och minskar komplikationer.

Vi ser att andra yrkeskategorier kan avlasta barnmorskorna. Minskad detaljstyrning och bättre stödsystem ska underlätta administrativt. På många håll hörs röster om en oro för att förlossningen alltmer ses som en sjukdom snarare än ett naturligt förlopp. Barnmorskan behöver få utrymme att stötta den födande och utöva sin kompetens fullt ut!

Anita Lilja-Stenholm (L).

Bild: Sara Arvidsson

Moderaterna föreslår rotationstjänstgöring. Att rotera mellan olika delar av vården kräver mer utbildning. Samma jobb ska göras med samma antal barnmorskor. Kan vi jobba smartare så ska vi, men det är viktigt att det inte bygger på tvång och inte går ut över andra delar av vården. Det får inte innebära att möjligheten att specialisera sig på ett område försvinner. Det finns problem och förslaget passar inte alla medarbetare.

Annons

Det krävs ett helhetsgrepp på arbetssituationen så att fler stannar kvar, och fler söker sig till yrket. Mycket av vad som behöver åtgärdas lokalt, vet personalen redan. Liberalerna är villiga att lyssna på dem och involvera medarbetarna i ständigt pågående utveckling. Vi ser också att ett helhetsperspektiv är nödvändigt. Det fungerar inte att bara jobba med frågorna lokalt!

Lina Eriksson (L) , regionråd

Karin Andersson (L), vice ordförande patientnämnden

Liane Blom (L), regionfullmäktigekandidat

Birgitta Åkerberg (L), regionfullmäktigekandidat, ordförande för Liberala Kvinnor Västmanland

Bengt-Åke Nilsson (L), regionfullmäktigekandidat

Anita Lilja-Stenholm (L), regionfullmäktigekandidat

Richard Fallqvist (L), regionfullmäktigekandidat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan