Annons

Annons

Annons

Annons

Norberg

Insändare
Demokraterna försvarar god kvalitet i undervisningen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Christer Filipsson (DiN), Anna Lindgren (DiN) och Magdalena Andersson (DiN). Foto: Kenneth Sund.

Annons

Demokraterna kommer vid en valframgång att försvara och utveckla tvålärarsystemet i Norbergs skolor. Systemet är en viktig insats som kommer att bidra till att lösa det svåra läget i skolan och förbättra studie- och arbetsmiljö för både lärare och elever.

Utbildningssektorn har inför 2023 nu redogjort för vilka konsekvenser det blir om det budgetbeslut som Socialdemokraterna och vänstern drev igenom i slutet av förra året blir verklighet.

Annons

Annons

Konsekvensen blir att följande åtgärder inte kan genomföras

► Flerlärarsystem på mellanstadiet

► Lokaler och personal för förskola åt alla barn som är i behov av det

► Rastaktiviteter på Källskolan

► Grundsärskola – fler elever på väg in.

Utöver det tvingas skolan minska 1,35 Miljoner på det tvålärarsystem som idag finns för högstadiet.

Demokraterna kommer inför 2023 föreslå att vi skjuter till fem extra miljoner till skolan. Vi kommer att finansiera detta genom att minska på den överfinansiering som idag sker till Norra Västmanlands kommunförbund och som vi skrivit om tidigare.

Vi i Demokraterna vill att barnen i Norbergs skolor ska få ökad studiero och att de ska känna sig trygga. Tanken är också att lärarnas arbetsbelastning ska minska. Därför anser vi att en satsning på tvålärarsystemet är väl använda pengar.

Magdalena Andersson (DiN).

Anna Lindgren (DiN).

Christer Filipsson (DiN).

Demokraterna i Norberg

Magdalena Andersson (DiN)

Anna Lindgren (DiN)

Christer Filipsson (DiN)

Annons

Annons

Till toppen av sidan