Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
M: stärk tryggheten för vårdpersonalen – dölj personalens identitet i patientjournalen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Anna Nygren (M).

Bild: Privat

Annons

Ett hårdare samhällsklimat har resulterat i att hot och våld mot vårdpersonal runt om i landet blivit vanligare. I Västmanland hanterades mellan 225–300 ärenden årligen mellan 2018-2021 som berör hot och våld mot anställda inom Region Västmanland. Vad som tidigare bedömdes vara ”extrem sällan-händelse” av vårdpersonal är nu för allt för många nästan vardag. Vi moderater kräver att ytterligare åtgärder genomförs för att förbättra personalens arbetsmiljö.

Annons

Annons

om en av länets största arbetsgivare bär vi ett särskilt ansvar för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare. Därför vill Moderaterna i Region Västmanland satsa på att öka tryggheten inne på sjukhusområdet och utreda möjligheten att dölja den behandlande personalens uppgifter i digitala patientjournalerna likt Region Uppsala. Detta ska inte vara huvudregeln men det är rimligt att vi ger verksamheterna och medarbetarna den här möjligheten när risk eller oro för hot finns.

Hot och våld mot vårdpersonal har blivit vanligare och i sjukvårdens verksamheter tvingas man allt oftare konfronteras med kriminellt belastade personer. Redan i dag vittnar medarbetare om en oro över att hamna i en utsatt situation där ens yrkesutövning ligger till grund för hämndaktioner från kriminella och hotfulla personer. Rädslan finns hos vårdpersonalen att deras familjer också ska drabbas. Det är fullständigt oacceptabelt och här måste vi som region göra vårt yttersta för att skydda våra medarbetare.

I snart tolv år har Socialdemokraterna styrt i region Västmanland och vi ser att de inte tagit otryggheten för personalen på tillräckligt stort allvar. Det är dags för maktskifte i Region Västmanland. Moderaterna står redo att ta över för att öka tryggheten i Västmanland.

Anna Nygren (M), regionfullmäktigeledamot

Annons

Annons

Till toppen av sidan