Annons

Annons

Annons

Norberg

Insändare
S: Vi lovar att göra flerlärarsystemet permanent

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Thommy Ukkonen (S) och Johanna Odö (S).

Bild: Sara Arvidsson

Annons

Det är glädjande att läsa att Demokraterna i Norberg återigen verkar vilja stödja ett socialdemokratiskt budgetförslag. Det blir bra för norbergarna när vi kan ha bred politisk samsyn om de prioriteringar som behöver göras.

Varje år tidig vår presenteras planeringsförutsättningarna i vår kommun, det vill säga hur mycket pengar vi förväntas kunna fördela till de verksamheter som kommunen ansvarar för. Till hösten är det upp till alla partier att inkomma med sina förslag till prioriteringar. Omröstning och beslut sker i kommunfullmäktige i november varje år.

Annons

Vi socialdemokrater prioriterar alltid barn, unga och äldre i våra satsningar. Vi kämpar för att det i förskolan jobbar engagerad personal som har tid att se varje barn och deras behov. I skolan ska kvaliteten vara i fokus så att lärarna kan stötta varje enskild elev i deras utveckling. Alla barn ska få lyckas i skolan!

Annons

Johanna Odö (S).

Bild: Sara Arvidsson

Det var vi socialdemokrater som tillsammans med Vänsterpartiet i vårt gemensamma budgetförslag införde flerlärarsystemet på lågstadiet i Norberg. Det visade sig vara en framgångsfaktor för att rekrytera behöriga lärare. Det kollegiala lärandet samt att kunna vara fler behöriga lärare i samma klassrum där elever med olika kunskapsnivåer vistas gör att lärarna upplever att de bättre hinner med eleverna. Det gagnar kunskapsutvecklingen för eleverna men också arbetsmiljön för våra lärare. Detta är vi stolta över. Eftersom det bevisligen varit framgångsrikt utökade socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet flerlärarsystemet så det nu också innefattar delar av mellanstadiet.

Thommy Ukkonen (S).

Bild: Sara Arvidsson

Annons

I vårt lokala handlingsprogram för Norberg kommande mandatperiod, och givetvis i vårt budgetförslag för år 2023-25, lovar vi att permanenta flerlärarsystemet i Norberg. Dessutom har vi tagit höjd ekonomiskt för att kunna minska lärarnas administrativa börda till förmån för mer tid med eleverna. Lärare ska vara lärare! Vi behöver förbättra förskole- och skollokalerna så att de gynnar studiero och arbetsmiljö för alla som vistas där. Vi vill dessutom bygga en ny förskola och jobba för att alla barn har en säker skolväg.

Vi socialdemokrater vet att det är med gemensamma krafter och med omsorg om varandra som vi formar vårt samhälle. Tillsammans skapar vi det Norberg vi är stolta över!

Johanna Odö (S), kommunalråd

Thommy Ukkonen (S), ordförande i Barn- och utbildningsutskottet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan