Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
M: Vårdköerna ska bort!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jenny Landernäs (M), Mikael Andersson Elfgren (M) och Stephanie Bruksgård (M).

Bild: Privat

Annons

Hälso- och sjukvården ska vara köfri, men så är det inte idag. Tusentals västmanlänningar väntar i en vårdkö och köerna har blivit allt längre under Socialdemokraternas styre. Det har under pandemin varit nödvändigt för vården att planera om och skjuta upp planerade besök och operationer. De har gjort att långa vårdköer blivit längre, detta trots att medarbetarna i vården har gjort stora insatser. Nu är tiden för reformer som minskar administrationen i vården, som ökar produktiviteten och som säkerställer att alla västmanlänningar får vård i tid.

Att hälso- och sjukvården ska vara köfri är en patientsäkerhetsfråga, en arbetsmiljöfråga och i allra högsta grad en ekonomisk fråga eftersom vårdköer kostar regionen miljontals kronor varje år. Det finns effektiviseringspotential. I en stor nordisk jämförelse redovisas att produktiviteten i den svenska sjukvården är lägre jämfört med Danmark, Finland och Norge. Detta faktum gäller även sjukhusvården i Västmanland vilket vi måste arbeta systematiskt med för att åtgärda. En första åtgärd är att minska den tid som läkare och sjuksköterskor tvingas lägga på administration varje dag. Genom ett rensningsarbete kan vi säkerställa att mer tid kan ägnas åt patienten och mindre åt pappersarbete.

Annons

Annons

Vårt mål är tydligt, ingen patient ska behöva vänta på vård i onödan. Moderaterna vill därför att ett nationellt mål tas fram för när vårdköerna ska vara borta. Till att börja med vill vi att vårdköerna ska ned till den nivå som rådde när den socialdemokratiskt ledda regeringen tog över makten i oktober 2014 och i nästa steg vill vi skärpa vårdgarantin från dagens 90 dagar till 30 dagar gällande första besöket respektive operation eller annan behandling i specialistvården. I de fall där du som patient får vänta längre än vårdgarantin är det rimligt att du kompenseras. Vi vill därför att patientavgiften skall slopas för de patienter som väntat längre än vårdgarantins bortre gräns.

Arbetet med att minska vårdköerna måste ske strukturerat, metodiskt och systematiskt. Alla lösningar för att uppnå en köfri vård i hela Västmanland skall välkomnas. Såväl fristående som offentliga vårdgivare ska tillåtas vara med och bidra med att ge patienterna vård i tid. Vårdgivare som håller ihop vårdkedjan med återbesök och rehabilitering samt väger in de mest sjuka och sköra patienternas behov premieras.

Vårdköerna i Västmanland kan kortas. Men det kräver en politik som sätter patienten i fokus genom att öka valfriheten och dra nytta av alla vårdgivare. Moderaterna är det alternativet för dig som vill öka takten för att kapa köerna och öka tillgängligheten i vården.

Mikael Andersson Elfgren (M)

Jenny Landernäs (M)

Stephanie Bruksgård (M)

Toppkandidater i valet för regionfullmäktige

Annons

Annons

Till toppen av sidan