Annons

Annons

Annons

Annons

Norberg

Läsartext
Tre innehållsrika dagar med kvinnolitteratur i fokus

Detta är en läsartext.

Till vänster Margaretha Fahlgren ny ordförande, till höger Anita Helgesdotter, avgående ordförande i Kvinnoakademin.

Bild: Privat

Annons

Sedan ett antal år tillbaka anordnar föreningen ”Kvinnoakademien i Norberg” seminarier om kvinnolitteratur för sina medlemmar. Under tre dagar får medlemmarna träffa en rad kunniga litteraturvetare som håller intressanta föreläsningar om en rad skilda ämnen. Detta år medverkade Ulrika Knutsson, (som hon för övrigt gjort ett flertal gånger tidigare), Eva Söderberg, Margaretha Fahlgren, Stina Johansson, Gunnel Furuland med flera.

Annons

Annons

Föreläsningarna spände över en rad olika områden. Kan nämnas Emilia Fogelklou som Ulrika Knutsson skrivit om i flera böcker, Margaretha Fahlgren föreläste entusiastiskt om Dagmar Lange, alias Maria Lang, som hon gjort ett omfattande och fängslande arbete om. Andra föreläsningar har handlat om Eva Lindström årets ALMA-pristagare, ”Mallas vardag” inblick i ett kvinnoliv på 1850-talet av Gunnel Furuland . Ett gediget program som vanligt. Viktigt med dagarna är samvaron och diskussioner om litterära studier som rör kvinnors villkor.

Då detta är en förening måste det finnas en styrelse som ska redovisa vad som gjorts i föreningen och den ekonomiska ställningen. Årsmötet genomfördes med ett ordförandebyte. Anita Helgesdotter har varit ordförande i 15 år men har önskat få avgå från den posten, men hon finns med i styrelsen även i fortsättningen. Ny ordförande blev Margaretha Fahlgren som också varit med länge i styrelsen. Övriga i styrelsen omvaldes. Efter tre innehållsrika dagar åkte alla tillbaka till sina fortsatta litterära studier, föreläsningar och läsupplevelser.

Insänt av Inga Pettersson

Annons

Annons

Till toppen av sidan