Annons

Annons

Annons

Annons

Fagersta

Insändare
I föräldrarnas ansikte, där får barnet ett starkt immunförsvar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Eigil Nilsen (V) och Hassan Chabbani (V).

Bild: Sara Arvidsson

Annons

Under uppväxten fostras vi stegvis att ta hand om oss själva, både fysiskt och emotionellt. Hur skickliga vi blir i att reglera oss själva beror mycket på samspelet och på hur de tidiga interaktionerna med våra omsorgspersoner varit. En trygg anknytning kombinerad med utvecklandet av kompetens bygger en inre plats för självkontroll, självkänsla och självtillit. Barn som utsätts för omsorgssvikt lär sig att deras omsorgspersoner inte verkar se dem, barnet tänker: jag är fel. Effekten av detta blir att barnen lätt ger upp när de möter utmaningar senare i livet och utvecklar skamkänsla istället för självkänsla. Detta leder till en osäker och farofylld framtid.

Annons

Annons

Eigil Nilsen (V).

Bild: Sara Arvidsson

Alla barn har rätt till närvarande och förnuftiga föräldrar som sätter empatiska gränser och ser till att barnets kärnbehov blir tillgodosedda. Intoning av barnets känslor är en stor del av uppfostran som hjälper barnet att navigera rätt, förstå sitt inre och även andras intentioner.

Alla föräldrar vill sina barn väl och har i sin tur rätt till ökad kunskap om anknytning och dess enorma betydelse för sina barns välbefinnande. Hemmet/föräldraskapet är den viktigaste hörnstenen som genererar trygghet och ingjuter en sund självkänsla hos våra barn.

Hassan Chabbani (V)

Bild: Sara Arvidsson

Vänsterpartiet i Fagersta vill bland annat anordna öppna föreläsningar/studiecirklar för att öka kunskap och medvetande om: anknytning, känsloreglering, beteende och relationer som är nödvändiga för att förstärka föräldraskapet och förhindra framtida lidandet. Detta skull bli en enorm socialinvestering med stor verkan på vår omgivning.

Annons

Vänsterpartiet ämnar att ta föräldrastödet och trygga hemmet på största allvar. Stödja, främja och prioritera. Gör din röst hörd den 11 september.

Vänsterpartiet Fagersta

Eigil Nilsen (V)

Hassan Chabbani (V)

Annons

Annons

Till toppen av sidan