Annons

Annons

Annons

Annons

Norberg

Insändare
Vänsterpartiet i Norberg vill permanenta flerlärarsystemet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Fredrik Johansson (V).

Bild: Privat

Annons

Svar på insändaren: ”Demokraterna försvarar god kvalitet i undervisningen”.

Vänsterpartiet Norberg och Socialdemokraterna var de partier som införde flerlärarsystemet i Norberg. Vänsterpartiet Norberg vill behålla och utveckla flerlärarsystemet i kommunen. Vi skulle förutom det även vilja anställa flera fritidspedagoger inom skolan. För vi i Vänsterpartiet Norberg vill att alla elever ska få en bra skola som ger dem en bra framtid även efter skolan.

Annons

Annons

Demokraterna i Norberg påstår i sin insändare att vi i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna drev igenom en budget förra hösten som gör att flerlärarsystemet försvinner för mellanstadieelever och högstadiet. Vi i Vänsterpartiet har aldrig sagt att flerlärarsystemet ska tas bort eller minskas utan vi har snarare velat att det ska permanentas.

Men tittar man i protokoll från kommunfullmäktige (KF) då budget togs förra hösten så kan man läsa i Demokraternas egna budgetförslag om skolan. ”Demokraterna delar majoritetens mening att tillföra fortsatta satsningar på att utveckla kvalitet och förebyggande arbete som syftar till öka elevernas närvaro och deltagande i undervisning.”

Så Demokraterna tillförde inga extra medel själva i sin egen budget till skolan förra hösten, utan man håller med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att de pengar som skolan tilldelades förra hösten skulle räcka.

Och så vitt jag kommer ihåg från budgetförhandlingarna i höstas i KF så godkände Demokraterna i stort sett hela majoritetens budget. Det enda Demokraterna i Norberg ville tillföra till budgeten var 100 000 kronor för att NVK skulle utreda hur mycket det skulle kosta att bygga en utomhusbassäng. Sedan är det också så att det har endast presenterats planeringsförutsättningar för budget 2023 i kommunen. Så några budgetförslag har ej presenterats ännu för 2023 men det är fritt fram för alla partier att presentera ett förslag till budget för 2023 för kommunen och som kommer att röstas fram demokratiskt i kommunfullmäktige i höst.

Fredrik Johansson, Vänsterpartiet Norberg

Annons

Annons

Till toppen av sidan