Annons

Annons

Annons

Norberg

Insändare
S: Stort tack till alla medarbetare i Norbergs kommun

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Sara Dahlin (S) och Johanna Odö (S).

Bild: Privat

Annons

Med en knapp månad kvar till valdagen är det dags att göra ett bokslut över vårt politiska värv den här mandatperioden. De senaste åren har präglats av pandemi och kriget i Ukraina, vilket inneburit att alla våra duktiga medarbetare har gjort ett enormt arbete med att ställa om och få verksamheten att fungera under tuffa förhållanden. Vi Socialdemokrater är stolta över hur många bra saker vi möjliggjort för genom vår politik trots de utmaningar vårt svenska samhälle stått inför.

Annons

Inför valet 2018 lovade vi bland annat att införa möjligheten att låna fritidsutrustning i Norberg, och att säga att Fritidsbanken har varit väldigt uppskattad under den korta tid den funnits tillgänglig är ingen överdrift. Vi har fortsatt arbeta för att heltid ska vara norm bland kommunens anställda och gjort ett stort arbete för att förbättra arbetsmiljön och minimera antalet delade turer för de som arbetar inom äldreomsorgen. Vi har satsat på vidareutbildning för våra anställda i kommunen genom Omställningsfonden, krisberedskapen har förstärkts och digitalisering för att möta morgondagens utmaningar har prioriterats. Kulturskolan har fått mer pengar för att möjliggöra för våra barn att utvecklas och nå sin fulla potential. Genom Samverkan för bästa skola har utmaningar och möjligheter inom vår skolverksamhet identifierats så att vi kan få en ännu bättre skola för våra barn. En genomlysning av styrning och ledning har gjorts och därigenom har vi hittat områden som behöver stärkas. Det har lett bland annat till att en värdegrund har tagits fram och att ett ledningssystem håller på att implementeras.

Annons

All den här bra verksamheten skulle inte kunnat förverkligas utan alla kompetenta, kloka och engagerade medarbetare som Norbergs kommun har, och vi vill tacka alla ni som utbildar våra barn, tar hand om våra äldre, sköter våra grönytor och utför många, många fler viktiga arbetsuppgifter varje dag.

Johanna Odö (S), kommunstyrelsens ordförande

Annons

Sara Dahlin (S), vice ordförande kommunstyrelsen

Sara Dahlin (S).

Bild: Privat

Johanna Odö (S).

Bild: Privat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan